הטרדה מינית

 

מצאנו לנכון להבהיר מספר עניינים הקשורים להטרדה מינית. עוולה זאת צוברת פופולרית רבה ומן הראוי להכירה.
דיני עבודה:

 

הטרדה מינית:
1.1 בעקבות כתב האישום נגד השר רמון וכנגד עופר גלזר, פרשיות שמעוררות את דעת הקהל, מצאנו לנכון להבהיר מספר עניינים הקשורים להטרדה מינית. עוולה זאת צוברת פופולרית רבה ומן הראוי להכירה.

1.2 חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 מתייחס לעניין ההטרדה המינית. מטרת החוק כפי שהיא מנוסחת בסעיף 1 לחוק היא "לאסור הטרדה מינית כדי להגן את כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים".
סעיף 3 לחוק קובע כי הטרדה מינית כוללת בחובה מעשים רבים ביניהם "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות"."התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית".

1.3 החוק קובע כי העובר את העבירה יחויב הן בדין הפלילי, כולל מאסר, והן בדין האזרחי.

1.4 סעיף 7 לחוק מחייב את המעביד לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית.
בין הדרכים: לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבחור התלונה. לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית. מי שמעסיק יותר מ - 25 עובדים חייב לקבוע תקנון שיפורסם ובו יובאו עיקרי הוראות החוק.

1.5 על פי התקנות למניעת הטרדה מינית (חובת מעביד) על מעביד להביא לידיעת העובד ומהממונה עליו את האיסור על הטרדה מינית. כמו כן על המעביד למנות אחראי אליו יופנו התלונות ככל שיהיו כאלה.

*משרד עורכי דין ברטלר מבקש להבהיר בזאת כי האמור לעיל מהווה תמצית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת.

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

סוגיות שונות בנושא מקרקעין

AVI 2821