העסקת בני נוער

 

בתקופת החופש הגדול הרבה בני נוער מנצלים הזדמנות לעבוד ולהרוויח כסף. אנו נתקלים בפניות רבות של לקוחותינו המעסיקים בני נוער בחופשה מצד אחד ושל לקוחות משרדנו אשר ילדיהם עובדים בקיץ מצד שני . ננסה להאיר במאמר זה מעט מהכללים החלים על העסקת בני הנוער. כך שיהיה לכם את הידע הראשוני הנדרש לצורך התמודדות עם נושא זה.

 

גיל העסקה:

במהלך חופשת קיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. מי שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 יעסוק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת לימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה ובלבד שלא חל עליהם חוק חינוך חובה.

עבודות בהן לא ניתן להעסיק בני נוער:

ישנן עבודות מסוימות שבהן לא ניתן להעסיק בני נוער גם מגיל 15. המדובר בעבודות שעלולות לסכן את התפתחותו החינוכית, גופנית ונפשית של הנער.

מי הוא מעסיק?

חשוב לדעת כי לצורך החוק רואים נער כמועסק ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעסיקו גם אם מדובר בהורי הנער וזאת במקרה בו העבודה היא לצורך עסקם או משלח ידם של ההורים למעט עבודה ארעית שלא בתעשיה או בחקלאות של ההורים.

אישור רפואי:

באופן עקרוני לא יעבוד נער אלא אם כן רופא משפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי לעבודתו. מעביד שקיבל הודעה כי הנער לא כשיר לעבודה חייב להפסיק תוך 10 ימים את העסקתו.

שעות עבודה ומנוחה:

אסור להעסיק נער עד גיל 16 יותר מ – 8 שעות ליום ארבעים שעות לשבוע. צעיר – 16-18 – יכול לעבוד 9 שעות ביום לא יותר מארבעים שעות לשבוע. ביום לפני מנוחה שבועית או לפני חג מכסימום שעות העסקה הן 7 שעות.

הפסקות:

משש שעות עבודה ומעלה זכאי הנער להפסקת מנוחה וסעודה 3/4 שעה לפחות. הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. הנער זכאי לזאת בהפסקה ממקום העבודה אלא אם נוכחותו דרושה לתהליך עבודה או להפעלת ציוד. במקרה כזה שעת ההפסקה תחשב כשעת עבודה.

עבודת לילה:

אור לנער לעבוד או לרכול בלילה. מדובר בשעות שבין 20:00 ל – 08:00.

הופעות וצילומים:

באופן עקרוני אסור להעסיק, נער שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעות וצילומים לצרכי פרסום. באישור שר העבודה והרווחה ניתן לתת היתר לתקופה מוגבלת. הופעה, חזרות, לימוד ואימון להופעה אסורים ונכללים בהגדרה הופעה.

לסיכום:

רצוי לבדוק לפני תחילת העבודה כי המדובר במקום מסודר לו יש ביטוח עובדים. חשוב לסכם בכתב את תנאי העבודה ולקבל העתק בכתב מההסכם. צריך לקבל תלוש משכורת. יש לבדוק אם המקום בטוח מבחינת בטיחות בעבודה ולהקפיד על שמירת הזכויות.
במקרה של פגיעה בזכויות יש לפנות בהקדם הניתן לצורך טיפול מהיר ויעיל לקבלת הזכויות המגיעות או בהתגוננות מתביעות, לפי העניין.

* אין באמור משום חוות דעת המלצה או ייעוץ. על כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. האמור במאמר זה מתייחס כמובן לבני נוער משני המינים.

הכותב, שמואל ברטלר עו"ד ,LLM שותף במשרד עורכי דין ברטלר
פטית בה הופענו ברדיו ביום 13.8.08, קול חי הזווית המשפטית, אבי יעקובוביץ

מכתבי הוקרה

אין לי ספק שעוד נכונו לנו עסקאות/שיתופי פעולה בעתיד בנושא הנדל"ן, והבוקר אף עשיתי לכם יחסי ציבור טובים – ולא בפעם ראשונה, בין החברים שלנו, כשאני בטוח שבבוא העת שיזדקקו לעו"ד בנושא נדל"ן- יפנו אליכם. ברגשי כבוד והערכה,

פרסומים וחדשות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

AVI 2821