חידושי פסיקה - הפרת משמעת בעבודה

 

בחרנו להביא בפניכם בקצרה חידושים מעניינים בתחום דיני עבודה, הפרת משמעת בעבודה.
דיני עבודה: הפרת משמעת חמורה:

 

פסק הדין:

בפסק דין קוטמנוב נ' טקפאואר בע"מ שניתן לאחרונה נדחתה טענת מעביד לפיה שיחות מרובות פרטיות בטלפון בזמן העבודה, לעיתים כ - 20 ד' כל שיחה! מהווה הפרת משמעת חמורה המצדיקה פיטורים ללא מתן פיצויים לעובד (ויש להבהיר כי עיקר העבודה של העובדת היתה בטלפון ושיחות פרטיות הפריעו לעבודה). המעביד טען כי העובדת אף מעבירה מידע לחברה מתחרה.

בית הדין לעבודה קבע כי בהיעדר הסכם בכתב לא יכול המעביד בדיעבד לחייב עובד בעלות שיחות.

בית הדין, אף כי קבע כי יש פגם בהתנהגות העובדת, חייב את המעביד בתשלום פיצויי פיטורים ללא הלנה וכן בתשלום דמי הודעה מוקדמת מופחתים.

מפסק הדין עולה כי:

1. בכל מקרה של הפרת משמעת יש להודיע על כך ורצוי בכתב לעובד.
2. יש לכלול בחוזה העבודה את התחייבויות העובד החשובות למעביד.

* האמור בעדכון זה איננו מהווה ייעוץ משפטי וכל מקרה יש לברר על פי עובדותיו. נשמח לענות לכל שאלה.

שמואל ברטלר, עו"ד

מכתבי הוקרה

אין לי ספק שעוד נכונו לנו עסקאות/שיתופי פעולה בעתיד בנושא הנדל"ן, והבוקר אף עשיתי לכם יחסי ציבור טובים – ולא בפעם ראשונה, בין החברים שלנו, כשאני בטוח שבבוא העת שיזדקקו לעו"ד בנושא נדל"ן- יפנו אליכם. ברגשי כבוד והערכה,

פרסומים וחדשות

תקנות להגברת השקיפות בשיווק קרקעות חקלאיות


 ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ביום 01.08.2016 את תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי במכירת קרקע שאינה זמינה לבניה) התשע"ה 2015 המאפשרות אכיפת התקן השמאי – תקן 22 - בעת שיווק קרקע חקלאית שאושר לפני כחצי שנה.

 

AVI 2821