שאלות שונות מתחום דיני העבודה

 

להלן תמלול מהפינה הזווית המשפטית בהנחיית אבי יעקובוביץ, רדיו קול חי, אשר שודרה ביום 28.5.08 בה נשאל עוה"ד מאיר ברטלר ממשרד עורכי דין ברטלר שאלות שונות בשידור חי בנושא דיני עבודה בצירוף דיון בנושא פיצויי פיטורים.
שאלה: מה ניתן לעשות במקרה בו המעביד מלין את שכר העובד מעל לשלושה חודשים? אל מי ניתן לפנות במקרה כזה?

 

תשובה: הלנת שכר של עובד הינה תופעה קשה וחמורה.

א. חוק הגנת השכר קובע כי שכר עבודה (לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו) צריכים להיות משולמים לעובד עד היום התשיעי לאחר המועד הקובע. אם השכר של העובד משתלם על בסיס חודשי המועד הקובע הוא תום החודש בעדו הוא משתלם.

ב. אם העובד עובד על בסיס של שעות, ימים או לפי כמות התוצר המועד הקובע הוא מחצית החודש בו עבד.

ג. תשלום השכר שלא במועד עלול לגרור אחריו חיוב המעסיק בפיצויי הלנת שכר.

ד. על מנת לגבות את פיצויי הלנת השכר יש להגיש תביעה לבית הדין האזורי.

ה. רצוי להבהיר שהתביעה לפיצוי הלנת השכר מתיישנת כעקרון אם לא תוגש התביעה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, לפי המוקדם.

ו. הלנת שכר יכולה להיחשב גם כהרעה מוחשית בתנאי העבודה דבר המקנה זכות להתפטרות שתיחשב כפיטורים.

ז. אי תשלום שכר מהווה גם הפרת חוזה עבודה דבר המקנה זכות לפיצויים.

ח. הלנת שכר תקופה כה ארוכה כפי שעולה מהשאלה לא מקובלת וחמורה.

שאלה: האם פיצויים על פיטורין מחושבים על שכר בסיס או כוללים פרמיות?

תשובה:

א. חוק פיצויי פיטורים קובע שמי שעבד שנה ברציפות אצל מעביד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים.

ב. שיעור פיצויי הפיצויים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה.

ג. הרכיבים שיבואו בחשבון שכר עבודה הם: שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחייה ותוספת משפחה.

ד. לעיתים המעסיקים מפצלים את המשכורת על ידי הוספת רכיבים שונים לתלוש המשכורת כאשר למעשה הכוונה היא לשכר יסוד.

ה. נטל שכנוע לפיו תוספת מסוימת המכונה תוספת מהווה חלק אינטיגרלי מהשכר מוטל על העובד.

ו. ככלל פרמיה אשר שולמה לעובד והיא אכן פרמיה אין להביאה בחשבון לצורך חישוב הפיצויים. יחד עם זה יש לשים לב שהמונח עצמו "פרמיה" או "תוספת" לא קובע. קובע המהות של אותה פרמיה או "תוספת". כלומר אם המדובר בתשלום מותנה שהוא בגדר תוספת אזי לא יראו בכך כחלק משכר היסוד.

ז. למשל: תוספת בגין "הספק" או "התייצבות לעבודה" וכו' אינן מהוות חלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי פיטורים היות והן מותנות בתנאי.

ח. נציין כי במקרים בהם העמלה משולמת לסוכן מכירות כחלק מהותי משכרו ייתכן מאוד שהעמלה תחשב כחלק משכר היסוד. כמו כן תוספת בעבור שעות נוספות גלובליות, ללא קשר לעבודת העובד בפועל עשויה להחשב כחלק משכר היסוד הקובע לצרכי פיצויי פיטורים וזאת להבדיל מתשלום עבור שעות נוספות אשר משולמות לפי עבודת העובד בפועל.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או כחוות דעת. כל מקרה יש לבחון לגופו של עניין.

הכותב, עו"ד מאיר ברטלר, LLM, שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בין היתר בדיני עבודה. משרד עורכי דין ברטלר 035619640.

מכתבי הוקרה

אשתי ואני מודים לך על הטיפול המסור והמקצועי ללא רבב, על הביטחון שאתה משרה בנו בתוך ידיעה שאנו בידיים טובות וההרגשה שיש מי שדואג לאינטרסים שלנו בצורה אבסולוטית.

פרסומים וחדשות

זרקור על הסכם דיור מוגן- דייר

AVI 2821