חשיפת טוקבקיסטים

 

להלן סקירה קצרה בעניין נושא הוצאת לשון הרע באינטרנט בעיקר על ידי טוק בוקיסטים המסתתרים מאחורי האנונימיות שמקנה להם רשת האינטרנט.

אינטרנט ולשון הרע:

1. נושא נוסף שעניין את לקוחותינו בתקופה האחרונה היה נושא הוצאת לשון הרע באינטרנט בעיקר על ידי טוק בוקיסטים המסתתרים מאחורי האנונימיות שמקנה להם רשת האינטרנט. בעקבות פעולות שננקטו על ידנו בעניין זה צומצמו עד לאפס ההשמצות באתרי אינטרנט שונים בעניינים בהם פנינו.

2. בבש"א 4995/05 פלונית (קטינה), פלונית בע"מ נ' בזק בינלאומי בע"מ ואח' - בפסק הדין חייב כב' בית המשפט את המשיבים לגלות את פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשבים מהן נשלחו תגובות שהתייחסו לכתבה ברשת, בזהות הוריה של תינוקת והרגלים מיניים של האם. דהיינו,במקרים מסויימים ניתן יהיה לחייב את ספק האינטרט לגלות את שמם של הטוק בקיסטים אשר נהנים לכאורה מאלמוניות.

3. לעומת זאת בבש"א 160133/88, הרודס בניה ופיתוח (1990) בע"מ ואח' נ' מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, שלום תל-אביב מיום 11/5/08, בהחלטה מנומקת שניתנה ע"י כב' השופטת ניב ריבה הוחלט לדחות את הבקשה לחשוף את פרטי שולחי הכתוביות על אף שאותם שולחים התחזו למבקשים תוך שהיא עורכת איזון בין שני עקרונות יסוד: מצד אחד חופש הביטוי האנונימי ומצד שני ומנגד הצורך בשמירה על הפרטיות של הנפגע.השופטת קבעה כי על אף שהביטויים שהוזכרו אינם מנומסים יש בהם משום הבעת דיעה וביקורת במאבק ציבורי בתחום האקולוגי ואינםעונים לדרישות סעיף 1 לחוק לשון הרע. ייתכן במקרה זה כי אילו התובעת היתה החברה אשר האמירות הפוגעות התייחסו אליה, התוצאה היתה אחרת.

4. מן הראוי לדעת כי בכל גלישה באינטרנט לכל אתר, משאיר הגולש את הפרוטוקול שלו וחושף על ידי כך את עצמו בפני האתרים השונים ומי שמבקש לגלותו וזאת חרף דיני הגנת הפרטיות. יצויין כי מן הראוי שבכל אתר אינטרט כאמור יהיה מנהל אתר שיהיה אחראי על התכנים המתפרסמים באתר. היעדרו של מנהל אתר כזה פועל לרעת בעל האתר.

האמור לעיל מובא בתמציתיות ובקיצור ואין הוא מהווה חוות דעת משפטית או אחרת או המלצה מכל סוג שהוא.
נשמח לענות לכל שאלה שמתעוררת.

שמואל ברטלר, עו"ד, שותף במשרד עורכי דין ברטלר. הנמצא בתל אביב, החשמונאים 100, טל: 03-5619640, והמתמחה בין היתר במשפט באינטרנט.

 

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2821