דיני שטרות

 

תופעת שיקים חוזרים ותיקי הוצאה לפועל שנפתחים לגביית שיקים הם תופעה מוכרת כמעט לכולם. במשרדנו פועלת מחלקה מיומנת הפועלת בהצלחה מרבית לגביית החובות במסגרת ההוצאה לפועל ובאמצעות בתי המשפט במקרי הצורך.
1. בעידכון זה נדון באחת מטענות ההגנה הנפוצות כנגד בקשות לביצוע שקים בהוצאה לפועל.

 

2. לפני כן , ברצוננו לתת טיפ בנושא שיקים. כדאי לתת שיק כאשר עושים עליו קרוס, רושמים ל"מוטב בלבד" ומוחקים את המילה "לפקודה". כמובן למלא את שם המוטב. כך הסבת השיק לאחר לא תתאפשר ויהיה בכך משום ודאות והגנה מסוימת לנותן השיק.

3. טענת ההגנה בה נדון במסגרת העדכון היא טענת כישלון התמורה.

4. המתגונן בתביעה שטרית יכול לטעון, אם הדבר נכון, כמובן כי היה כישלון תמורה.

5. תמורה מוגדרת בסעיף 26 לפקודת השטרות. התמורה יכולה להיות כל דבר המספיק להעמיד התקשרות פשוטה. גם חוב קודם או חבות קודמת דינם כדין תמורה ב – ערך.

6. במקרה בו נכשלה תמורה בעד השטר תדחה התביעה של אוחז השטר מאחר וטענת ההגנה תהיה כשלון תמורה.

7. יש לציין כי על פי פקודת השטרות רק מי שנתן תמורה יכול לזכות בתביעה שטרות. בכך שונה פקודת שטרות מחוק החוזים לדוגמא משום שבארץ אין צורך בתמורה לצורך אכיפת התחייבות חוזית.

8. נדגיש כי על פי פקודת השטרות החזקה לכאורה היא כי נתנה מורה בעד השטר.

8.1 אם כן, כישלון תמורה היא טענת הגנה שכיחה ביותר. משמעות טענה זאת היא כי הצד השני ,מי שמבקש את פרעון השיק ,הפר את עיסקת היסוד העיסקה בגינה נמשך השיק ולא קיים את חלקו בה.

8.2 דהיינו, אם התובע הפר את ההסכם הנתבע הנפגע זכאי לבטל את ההסכם והביטול מחלץ אותו מההתחייבות לפרוע את השטר.

9. על מנת להצליח בטענה זאת על הנתבע להוכיח:
א. שהשטר נמשך במסגרת עסקה כלשהיא.
ב. שהאוחז בשטר הפר את ההסכם והתמורה נכשלה.
10. דוגמא: משה רכש מכונית ראשונה ומשך שיק לפקודת המוכר אברהם. אברהם לא סיפק את הרכב ומצד שני תובע את פרעון השיק. כאן טענת ההגנה תהיה כשלון תמורה.

11. בתי המשפט הבחינות בין מספר סוגים כשלון תמורה:
א. כשלון תמורה מלא – טענת הגנה בתביעה שטרית.
ב. כשלון תמורה חלקי קצוב - טענת הגנה בתביעה שטרית.
ג. כשלון תמורה חלקי לא קצוב – לא טענת הגנה בתביעה שטרית.
12. כשלון חלקי קצוב הוא כאשר רק חלק מהטובין מסופקים כאשר יש זיהוי של היחידות והמחיר. די בפעולה פשוטה לעמוד על המחיר של הטובין שלא סופקו. כשלון חלקי לא קצוב הוא לדוגמא אספקה של טובין פגומים (כאשר יש צורך בעדים ובמומחים).

13. האפשרות של המושך במקרה של כשלון חלקי לא קצוב היא לתבוע את האוחז בגין הפרת הסכם.
לסיכום:
לאור החזקות שבפקודת השטרות יש להיזהר במשיכת שיקים. שיק הוא כמו כסף. חשוב לשמור על תיעוד של העסקה, על מסירת שיק למוטב בלבד ולשלם ככל הניתן לאחר קבלת הטובין.

הכותב, שמואל ברטלר עו"ד, שותף במשרד ברטלר משרד עורכי דין המתמחה בין היתר בדיני שטרות.

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

סוגיות שונות בנושא מקרקעין

AVI 2821