הברחת נכסים

 

תופעה מוכרת בקרב חייבים היא חתימה על הסכמי ממון עם בני/בנות הזוג כך שהרכוש נרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד. להלן תימצות הפסיקה בעניין זה.
הברחת נכסים:

 

א. תופעה מוכרת בקרב חייבים היא חתימה על הסכמי ממון עם בני/בנות הזוג כך שהרכוש נרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד. בעקבות ההסכם החייבים מבקשים מכב' בית המשפט סעד הצהרתי על פיו הנכסים שייכים לבני הזוג ולא לחייב עצמו.

ב. בת.א. 2091/00 נקבע כי נטל ההוכחה להוכחה לפיה הסכם הממון נועד להברחת נכסים מוטל על הנושה.

ג. מוטל על הנושה להוכיח כי כבר בעת חתימת הסכם הממון בין בני הזוג נעשה המהלך "כחלק מתוכנן של הברחת רכוש הנתבע 1 ולא בשל מה שנחזית להיות הסיבה לכך, על פי האמור בהסכם...". דהיינו חילוקי דעות בין בני הזוג.

ד. כמו כן על הנושה להראות שגם פעולות שנעשו לאחר הסכם הממון נעשו כחלק מאותה הברחת רכוש מתוכננת ולא כחלק ממימוש העסקה.

ה. לצורך ההוכחה ניתן להעזר "באותות מרמה" שהם כללים ראייתים המקימים חזקה למרמה כגון: חדלות פרעון של המעביר, קשרים בין מעביר לנעבר, חשאיות, שמירת הנאה בנכסים המועברים וכיוצ"ב.

ו. במסגרת זאת נציין כי משרדנו זכה בפסק דין התוקף בעיה של הברחת רכוש מכיוון שונה ויצירתי. נקבע בפסק הדין בו ייצגנו את הנושה כי גם אותו אחד מבני הזוג שלכאורה אין לו חלק במעשי בן זוגו אחראי למחצית החוב וכי דין הרכוש הרשום על שם בן זוג אחד בלבד להרשם גם על שם בן הזוג החייב וזאת מתוקף חזקת השיתוף בנכסים.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ועל כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. במשרד עורכי דין ברטלר ישמחו לענות על כל שאלה.

הכותב הינו עורך דין שמואל ברטלר (LLM) שותף במשרד עורכי דין ברטלר.

מכתבי הוקרה

תודה. בשעה טוב ומוצלחת לכולם! מאיר- תודה על שיתוף הפעולה הענייני והחברי בטיפול בעניין.

פרסומים וחדשות

מכירת דירה מזכה

הכנסת אישרה ביום 16.7.12 בקריאה שנייה ושלישית את ביטולו של תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין בנוגע למשך תקופת הפטור לה יהא זכאי מוכר דירת מגורים מזכה. בהתאם לזאת, ההוראה לפיה ניתן יהיה למכור דירת מגורים מזכה בפטור רק אחת ל - 8 שנים בוטלה כך שלאור ביטול התיקון יהיה ניתן גם לאחר 1.1.13 לקבל פטור בגין מכירת דירה מזכה אחת ל- 4 שנים.

 

 

 

 

AVI 2821