הודעות ספאם

 

ביום 1.12.08 נכנס לתוקפו תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח 2008.התיקון לחוק עוסק במניעת משלוח הודעות "זבל" לצרכן הקצה, כמפורט להלן
מי לא מכיר את התופעה של הפצת דואר "זבל" לתיבות הדואר האלקטורני שלו ו/או לפקסמיליה?
למגינת ליבם של בעלי עסקים קטנים ובנוניים אך לשמחת הצרכנים, נכנס ביום 1.12.08 לתוקפו חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.

 

הוראות החוק קובעות מפורשות כי דבר פרסומת, המוגדר כ"מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת" אסור להפצה באמצעות: פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר (מסר הכולל כתב לרבות סימנים או מסר הכולל חוזי או שמע) בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען.

אם זאת, החוק מאפשר לאותם מפרסמים לשלוח הודעה אחת באחת הדרכים שפורטו לעיל המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, מבלי שהנ"ל יחשב הפרה של הוראות הסעיף.

כמו כן בנסיבות המפורטות להלן, יכול המפרסם להמשיך ולשלוח דבר פרסומת גם אם לא נתקבלה הסכמת הנמען:

א. הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות או במו"מ לרכישה והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו.

ב. המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דבר פרסומת והנמען לא עשה כן.

ג. דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או שירותים אותם רכש הנמען ואשר נתן את הסכמתו למשלוח דבר פרסומת.

הוראות החוק מאפשרות לנמען להודיע בכל שלב על סירובו להפסיק את קבלת דבר הפרסומת על ידי מתן הודעה בכתב.

הוראות הסעיף מאפשרות לבית המשפט לחייב את מי ששגר דבר פרסומת ביודעין בניגוד להוראות הסעיף בפיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 1,000 ש"ח.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הוראות החוק ואינו מהווה אסמכתא ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג. כל מקרה יש לבחון לגופו.

הכותב, מאיר ברטלר עו"ד, שותף במשרד יעקב ברטלר עורכי דין.

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

סוגיות שונות בנושא מקרקעין

AVI 2821