חידושים בהוצאה לפועל

 

להלן עדכון חידושים בהוצאה לפועל.
חידושים בהוצאה לפועל:

 

1.לאחרונה הוכנסו הליכים חדשים בלשכות הוצאה לפועל המהווים אמצעי נוסף בניסיון לגביית החוב מהחייב.

2.בעבר לא ניתן היה לבצע עיקול רכב במשרד הרישוי ללא שמספר הרכב של החייב יהיה ידוע.

3.כיום ניתן לבקש עיקול רכב על פי מספר תעודת זיהוי של החייב. כך אפשר לתפוס רכבים שדבר קיומם כלל לא היה ידוע לזוכה.

4.הליך נוסף הינו עיקול בלשכות רישום מקרקעין על פי תעודת זהות של החייב. הליך זה הינו הליך חדש. ההליך מאפשר חשיפה של רכוש מקרקעין של החייב הרשום על שם החייב בלשכות רישום מקרקעין שונות בארץ.

5.פעולות רבות שבוצעו במשרדנו בהם הפעלנו את ההליכים דלעיל נשאו פרי ובין השאר נתפסו משאיות ורכבים של חייבים שהצהירו בעבר כי אין להם כלי רכב.

נשמח לענות לכל שאלה. אין באמור בעדכון זה משום מתן ייעוץ או חוות דעת וכל מקרה צריך להיבדק על פי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2821