חידושים בהוצאה לפועל

 

להלן עדכון חידושים בהוצאה לפועל.
חידושים בהוצאה לפועל:

 

1.לאחרונה הוכנסו הליכים חדשים בלשכות הוצאה לפועל המהווים אמצעי נוסף בניסיון לגביית החוב מהחייב.

2.בעבר לא ניתן היה לבצע עיקול רכב במשרד הרישוי ללא שמספר הרכב של החייב יהיה ידוע.

3.כיום ניתן לבקש עיקול רכב על פי מספר תעודת זיהוי של החייב. כך אפשר לתפוס רכבים שדבר קיומם כלל לא היה ידוע לזוכה.

4.הליך נוסף הינו עיקול בלשכות רישום מקרקעין על פי תעודת זהות של החייב. הליך זה הינו הליך חדש. ההליך מאפשר חשיפה של רכוש מקרקעין של החייב הרשום על שם החייב בלשכות רישום מקרקעין שונות בארץ.

5.פעולות רבות שבוצעו במשרדנו בהם הפעלנו את ההליכים דלעיל נשאו פרי ובין השאר נתפסו משאיות ורכבים של חייבים שהצהירו בעבר כי אין להם כלי רכב.

נשמח לענות לכל שאלה. אין באמור בעדכון זה משום מתן ייעוץ או חוות דעת וכל מקרה צריך להיבדק על פי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

יגעת, הצלחת תודה

פרסומים וחדשות

ע"א 34533-03-12

ביום 12.7.12 ניתן פס"ד בע"א 34533-03-12. הערעור הוגש על פסה"ד של בית משפט השלום בירושלים ועסק בנושאים של הסכם בלעדיות ונזק כספי. בית המשפט המחוזי, לאחר שקרא את עיקרי הטיעון ושמע את טענות הצדדים קיבל את גירסת מרשתנו במלואה, לפיה המדובר בערעור עובדותי וכי המדובר בערעור תיאורטי בלבד מאחר שמימלא הנזק לא הוכח. בית המשפט דחה את הערעור וחייב את המערער בהוצאות משפט בסכום של 25,000 ש"ח.

 

לקריאה בהרחבה ולפסה"ד

AVI 2821