היקף תחולת חזקת התא המשפחתי

 

ביום 12.4.2011 פורסמה הוראת ביצוע 5/2011 העוסקת בהשלכות חזקת התא המשפחתי הן בנוגע למס השבח והן בנוגד למס הרכישה.

 

פסה"ד המנחה בעניין תחולת חזקת התא המשפחתי ברכישת דירה חדשה כאשר בבעלות אחד מבני הזוג כבר דירה מלפני הנישואין הינו פסה"ד בעניין פלם. בפסק דין זה נקבע כי יש להחיל את חזקת התא המשפחתי רק ממועד יצירת התא וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן.
במקרה זה בין בני הזוג נחתם הסכם ממון אשר קבע כי הנכסים שנרכשו לפני הנישואין יישארו בבעלות נפרדת.

השאלות שהוראת השעה עוסקת בהן כעת הן: מה ההשלכות של הילכת פלם בהעדר הסכם ממון בין בני זוג, מה קורה עם דירה שנרכשת רק על ידי אחד מבני הזוג, האם יש השלכה להלכת פלם על הפטור במס שבח בעת מכירת דירת מגורים, יישום ההלכה לאחר פירוק התא המשפחתי.

 

תכולת הלכת פלם בהעדר הסכם ממון וביחס לנכסים חיצויניים (ירושה, מתנה):

נקבע כי הלכת פלם חלה בין אם יש הסכם ממון ובין אם לאו, ללא קשר למועד הנישואין (רקי לפני או אחרי כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973).

באשר לנכסים חיצוניים נקבע לאור המצב המשפטי הקיימם כי אין ליצור שיתוף בנכסים חיצוניים למעט במקרים חריגים: מגורים משותפים, מימון משותף, תשלום משכנתא משותף, דמי שכירות המשתלמים לחשבון בנק משותף).

במקרה שקיים הסכם ממון הסכם הממון מכריע בשאלת הזכויות הקנייניות של בני הזוג גם אם בני הזוג חיים בדירה ומנהלים בה משק בית משותף.

מה קורה כאשר אחד מבני הזוג רוכש דירה רק על שמו?

בשילוב בין ההלכות שנקבעו בפסה"ד אן מרי ופלם קבעה הרשות כי במקרה זה על אף שהדירה נרכשה רק על שם אחד מבני הזוג, יראו בבן הזוג השני כמי שרכש דירת מגורים נוספת ויחולו לגביה מדרגות מס הרכישה
המתחייבות בשל רכישת דירה נוספת, ככל שיש דירה על שמו לפני הנישואין.

 

יישום הלכת פלם לגבי הפטור ממס שבח

בפסה"ד דינה מור נקבע שאדם אשר רכש דירה לפני הנישואין ומבקש למכור אותה במהלך הנישואין, לא תשלל זכותו לפטור בשל פטור שנוצל על ידי בן הזוג האחר לפני שנוצר התא המשפחתי.

כעת עולה השאלה מה לגבי דירה משותפת שנרכשה במהלך הנישואין. האם גם במקרה זה יוכל אותו בן זוג שטרם ניצל את זכאותו להנות מהפטור על אף שבן הזוג השני ניצל כבר את הפטור לפני הנישואין?
עמדת רשות המסים היא שכן. קרי, במכירת חלקו של בן הזוג שניצל את הפטור לפני הנישואין יבוא במניין הפטורים הפטור שניצל לפני הנישואין בעוד לבן זוגו לא יבוא הפטור שנוצל במניין הפטורים.

 

יישום הלכת פלם לאחר פירוק התא המשפחתי

עמדת הרשות היא כי כמו שנפסק בהלכת פלם יש להחיל את חזקת התא המשפחתי רק בעת קיומו של התא כך גם במקרה של פירוק התא לא ניתן להביא בחשבון במניין הפטורים את אותם הפטורים שניצל בן הזוג השני במהלך קיומו של התא המשפחתי.


תיקצר וערך מאיר ברטלר עו"ד LLM שותף במשרד עורכי דין ברטלר העוסק ומתמחה בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין.

 

אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. כל מקרה יש לבחון לגופו של עניין

 

 

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

פסק דין מיום 2.11.09

ביום 2.11.09 ניתן פסק הדין ע"י כב' השופט מאיר יפרח בתיק שנוהל על ידי משרדנו. התובעים הגישו תביעה על ביטולו החלקי של הסדר דיוני לו ניתן תוקף של החלטת בית משפט. הביטול התייחס לויתור התובעים על זכות התביעה שלהם כלפי לקוחה של משרדנו.עילת התביעה היתה הטעיית התובעים בידי הנתבעים וכן הפעלת לחץ כלכלי לא הוגן במהלך המו"מ. בית המשפט לאחר שניתח לעומק את ההלכות המשפטיות בעניין מעמדם של הסכמי פשרה שאושרו על ידי בית המשפט וההלכות הנוגעות לפגם של הטעיה וכפיה קבע כי אין לבטל את ההסדר ובכך קיבלת את טענותינו.פסק הדין נמצא באתר.

AVI 2821