תמ"א 38 שינוי מס' 2


לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 5887/11 ע"י החטיבה המקצועית של מיסוי מקרקעין שעניינה החלת הוראות פרק חמישי (5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963, העוסק בפטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, על תכנית מתאר ארצית 38/2.

העובדות נשוא החלטת המיסוי היו כדלקמן:
דיירים של בית משותף עמדו להתקשר עם יזם בהסכם לפי הוראות תמ"א 38/2, המאפשרות את הריסת המבנה הקיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמת מבנה תחתיו תוך קבלת זכויות הבניה על פי תמ"א 38, חרף הריסת המבנה.
על פי ההסכם שהתגבש, הדיירים היו אמורים לקבל, כל אחד דירה בבית החדש ואילו היזם אמור היה לקבל את כל זכויות הבניה העודפות, הן על פי התמ"א והן על פי תכניות אחרות החלות על הבניין.

נקבע: כי יש לראות את העסקה הנ"ל כעסקת קומבינציה ולא כמתן שירותי חיזוק כנדרש בחוק ועל כן לא ניתן להחיל על ההסכם הנ"ל את הפטור שבפרק חמישי (5) לחוק.

לטעמי, החלטה זו אינה משקפת את לשון החוק ולא את כוונת המחוקק. יש בהחלטה הנ"ל משום מקלות בגלגלים במקום שהרשויות יסייעו בקידום ועידוד התכנית שעשויה לסייע להגן על ביתנו.

יש לקוות שמוסדות המשפט ישנו את ההחלטה הנ"ל בהמשך.


הכותב, עו"ד מאיר ברטלר, הינו שותף במשרד עורכי דין ברטלר העוסק בין היתר במיסוי מקרקעין.

אין לראות בתקציר/מאמר זה משום ייעוץ ו/או סיוע משפטי.

לתמצית החלטת המיסוי לחץ כאן 

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

הנחיות משפטיות בעניין קבלת ערבות מלקוחות

AVI 2821