חיוב המעסיק בתשלום פיצויי אי הפרשה לפנסיה

 

ביום 15.07.15 ניתן פסק דין בר"ע 36959-06-15, מוסאבל עבדאללה נ' טלרן אחזקות וניקיון (2000) בע"מ.
הערעור נסוב בין היתר סביב השאלה האם העובד, אשר הינו מבקש מקלט סודני זכאי לפיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה גם אם אין מחלוקת שהדבר אינו מתאפשר בפועל.
עובדות המקרה בקצרה: המדובר היה בעובד ניקיון, פליט סודני המבקש מקלט מדיני בארץ. העובד הועסק בתחום הניקיון וחל עליו צו ההרחבה החל על עובדים המועסקים בענף הניקיון. חרף הקביעה בצו ההרחבה המטילה חבות על המעסיק להפריש הפרשה לפנסיה, לא קיימת בידי המעסיק האפשרות המעשית לעשות כן בנסיבות מעמדו של העובד.
ביה"ד תוך שהוא חוזר על ההלכות שנפסקו בפרשות י.ב. שיא' ואחרים ס"ע 23997-02-12 ובעניין ע"ע 137/08 מטין אילינדז - פרידמן חכשורי, קבע תוך אימוץ והטמעת דוקטרינת "הביצוע בקרוב" ועקרון תום הלב כי כל עוד לא מתאפשר למעסיק לבצע את חובתו ולהפריש בגין עובדו כנדרש לקרן פנסיה זכאי העובד לפיצוי בגין אי ביצוע הפרשה לפנסיה וזאת בשיעור שהיה על המעסיק להפריש.
פסה"ד הנ"ל חשוב ביותר ומטיל חובה על המעסיקים עובדים זרים אשר אינם יכולים לבצע הפרשות בפועל לפנסיה לדאוג לתשלום לעובד או לקופה בגובה ההפרשה לפנסיה שהיה עליהם להפריש לפנסיה.

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2821