חיוב המעסיק בתשלום פיצויי אי הפרשה לפנסיה

 

ביום 15.07.15 ניתן פסק דין בר"ע 36959-06-15, מוסאבל עבדאללה נ' טלרן אחזקות וניקיון (2000) בע"מ.
הערעור נסוב בין היתר סביב השאלה האם העובד, אשר הינו מבקש מקלט סודני זכאי לפיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה גם אם אין מחלוקת שהדבר אינו מתאפשר בפועל.
עובדות המקרה בקצרה: המדובר היה בעובד ניקיון, פליט סודני המבקש מקלט מדיני בארץ. העובד הועסק בתחום הניקיון וחל עליו צו ההרחבה החל על עובדים המועסקים בענף הניקיון. חרף הקביעה בצו ההרחבה המטילה חבות על המעסיק להפריש הפרשה לפנסיה, לא קיימת בידי המעסיק האפשרות המעשית לעשות כן בנסיבות מעמדו של העובד.
ביה"ד תוך שהוא חוזר על ההלכות שנפסקו בפרשות י.ב. שיא' ואחרים ס"ע 23997-02-12 ובעניין ע"ע 137/08 מטין אילינדז - פרידמן חכשורי, קבע תוך אימוץ והטמעת דוקטרינת "הביצוע בקרוב" ועקרון תום הלב כי כל עוד לא מתאפשר למעסיק לבצע את חובתו ולהפריש בגין עובדו כנדרש לקרן פנסיה זכאי העובד לפיצוי בגין אי ביצוע הפרשה לפנסיה וזאת בשיעור שהיה על המעסיק להפריש.
פסה"ד הנ"ל חשוב ביותר ומטיל חובה על המעסיקים עובדים זרים אשר אינם יכולים לבצע הפרשות בפועל לפנסיה לדאוג לתשלום לעובד או לקופה בגובה ההפרשה לפנסיה שהיה עליהם להפריש לפנסיה.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

פסק דין מיום 2.11.09

ביום 2.11.09 ניתן פסק הדין ע"י כב' השופט מאיר יפרח בתיק שנוהל על ידי משרדנו. התובעים הגישו תביעה על ביטולו החלקי של הסדר דיוני לו ניתן תוקף של החלטת בית משפט. הביטול התייחס לויתור התובעים על זכות התביעה שלהם כלפי לקוחה של משרדנו.עילת התביעה היתה הטעיית התובעים בידי הנתבעים וכן הפעלת לחץ כלכלי לא הוגן במהלך המו"מ. בית המשפט לאחר שניתח לעומק את ההלכות המשפטיות בעניין מעמדם של הסכמי פשרה שאושרו על ידי בית המשפט וההלכות הנוגעות לפגם של הטעיה וכפיה קבע כי אין לבטל את ההסדר ובכך קיבלת את טענותינו.פסק הדין נמצא באתר.

AVI 2821