שימוש העובד במחשב מעביד

 

לאור החידושים בנושא שימוש עובדים במחשבים בעבודה מצד אחד וזכויות המעביד בעניין זה מצד שני ראוי ורצוי להביא בזאת לפניכם עדכון זה.

 

1.1 שאלות רבות בעניין הנדון הופנו אלינו על ידי לקוחותינו וזאת בעיקר במקרים בהם התעורר חשש לגניבת סודות מסחריים, להטרדה מינית דרך המחשב, ולהפרות משמעת בעבודה קרי: גלישה באינטרנט ועיסוק בעניינים פרטיים בשעות העבודה. מתן הייעוץ העדכני ביותר אפשר ללקוחותינו למצוא פתרון מהיר והולם ביותר לעניין שהתעורר.

1.2 מאמר זה מיועד להעניק לכם כלים ראשוניים למניעת סכסוכים המתעוררים מאי הסדרת נושא השימוש במחשב במקום העבודה וכן מיועד המאמר גם לעזור לכם להתמודד עם הסוגיות המתעוררות בעניין הנדון במידה והן אירעו.

2. נפרט להלן בקצרה את החידושים בתחום.

א. ביום 25.6.08 נחתם הסכם קיבוצי כללי בנושא חדירת מעסיק לדואר אלקטרוני של העובד במקום העבודה. ההסכם נחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בישראל הכוללים את התאחדות התעשיינים בע"מ, לשכת המסחר ת"א יפו – חיפה, באר שבע וירושלים, התאחדות היהלומים בע"מ, התאחדות התעשיה בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, לשכת ארגוני עצמאים בישראל ועוד.

ב. בהסכם הקיבוצי נעשה ניסיון ליצור איזון בין זכות המעסיק במחשב שהוא רכושו לבין זכות העובד לפרטיות.

ג. נקבעו בהסכם מספר עקרונות מנחים שהחשובים בהם הם:

1) העובד ישתמש במחשב המעסיק בסבירות, בתום לב ובהתאם לדין.

2) חייו הפרטיים של אדם הם עניינו הוא.

3) הזכות לפרטיות תבחן יחד עם זכות המעסיק לנהל את עסקו בהתאם למשרותיו ולא לרישום שלו.

ד. זכויותיו של המעסיק:

1) נקבע בהסכם כי למעסיק יש את הזכות לקבוע כללי שימוש או אי שימוש במחשב במקום העבודה כולל אימוץ תקנון בנושא ביטחון (IS0), מסירת תיבות דואר לעובדים. התחברות/ניתוק לאתרים ולספקי אינטרנט, פעולות למניעת חדירה זרה לרשת וכדומה.
נקבע כי על הכללים להיות לצורך הגשת מטרות העסק וכי יש להביא את הכללים לידיעת העובדים.

2) במקרים בהם יש למעסיק יסוד סביר להניח בתום לב כי העובד עושה שימוש לא חוקי במחשב או שימוש החושף את המעביד לתביעות צד שלישי או שימוש שיש בו כדי לפגוע בעסק רשאי המעסיק לבצע פעולות לבדיקת שימוש העובד במחשב, באינטרנט ו/או בדוא"ל, וכל זאת לפרק זמן סביר ותוך צמידות למטרה.

3) לכניסה לתיבת דואר אישית הנושאת את שם העובד בלבד ולקבצים אישיים שלו נדרשת הסכמה מפורשת מצד העובד ואם העובד ביקש זאת הדבר ייעשה בנוכחותו.

4) בהסכם נקבע מנגנון ליישוב סכסוכים ולפרשנות ההסכם.

ה. לאור העובדה כי עובדים העושים שימוש לרעה במשאבי עבודה גורמים לנזקים ויש, לדעתנו, להביא לידיעת העובדים את כללי ההתנהגות והשימוש הנדרשים מהם ביחס לעבודתם ולשימושם במחשבי העסק.
כמו כן כאשר נותנים תיבת דואר לעובד רצוי כי תביעת הדואר תישא גם את שם המעסיק וכי יהיה ברור שאין המדובר בתיבת דואר אישית.

ו. לסיום נציין כי בארה"ב נקבע בבית משפט כי במקרה בו תיבת הדואר של העובד נמצאת על ה – Web, באותו מקרה תיבת הדואר הייתה ב- hotmail, ולא ברשת העסק או במחשבי העסק הרי שחדירת מעביד לאותה תיבת דואר מהווה חדירה לפרטיות ולכן חויב אותו מעסיק בפיצויים.

הכותב, שמואל ברטלר, עו"ד, L.L.M
ברטלר משרד עורכי דין

* אין באמור משום ייעוץ משפטי. על כל מקרה להתברר לגופו ולפי נסיבותיו.

{fcomment}

מכתבי הוקרה

יפה מאוד, בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל הנוגעים במעשה.

פרסומים וחדשות

חובת סודיות ואי תחרות

AVI 2821