ודאות מיסויית

 

ביום 25.7.07 התקבל בכנסת תיקון מס' 58 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) אשר הפך חלק מהוראות השעה שהיו קיימות בחוק להוראות קבועות והאריך תוקף של הוראות שעה אחרות.
ביום 25.7.07 התקבל בכנסת תיקון מס' 58 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה),ספר החוקים 2107 יח' באב התשס"ז 2.8.2007. התיקון הנ"ל קיבע בחוק חלק מאותן הקלות, אשר נקבעו כהוראות שעה במסגרת תיקון 50 ו - 55 לחוק כגון: ההסדר המיוחד לאופציה במקרקעין, פרק חמישי 2 לחוק, אשר הטיל בין היתר מס רווחי הון על מכירת אופציות במקרקעין במקום מסים לפי חוק מיסוי מקרקעין וההקלות במס לעניין מתחמי "פינוי בינוי", פרק חמישי 4 לחוק .

 

כמו כן, התיקון הנ"ל האריך את תוקפו של ההסדר לחילוף זכויות במקרקעין, אשר פקע ביום 31.12.2006, בשנתיים נוספות עד ליום 31.12.2008 ובכך אפשר את המשך בחינתו של ההסדר הנ"ל אשר מעניק דחיית מס במספר מקרים של חילוף זכויות במקרקעין: חילוף קרקע חקלאית, חילוף דירת מגורים, חילוף מבנה עסקי ומכירת מקרקעין לצורך רכישת זכות למגורים בבית אבות.

לאור העובדה שבתיקון 55 לחוק הוארכו חלק מן הוראות השעה עד ליום 31.12.06, הוחלט כי תחילתו של התיקון הנ"ל תהיה רטרואקטיבית, החל מיום 1.1.07, וזאת על מנת לאפשר את המשך הרצף בהקלות במס לפי הפרקים חמישי 1 עד חמישי 3 לחוק.
המחבר הינו עורך דין מאיר ברטלר, שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בין היתר בתחום מיסוי מקרקעין.
אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ו/או סוגיה משפטית ועל כל מקרה יש להיבחן לפי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

שלום לברטלרים, תודה על העדכון. מסתבר שהכנה טובה ונכונה מביאה תוצאות טובות ונכונות. עדכן אותי בהמשך בעניין הסידור עם הגבייה. תודה ובברכה,

פרסומים וחדשות

חברה משפחתית - עושק מיעוט

AVI 2821