הוראת שעה מיסוי מקרקעין

 

ביום 16.2.11 התקבלה בכנסת הוראת שעה חדשה המייחסת הן למס שבח והן למס רכישה. בהתאם להוראה בעת

רכישת דירת מגורים נוספת ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כלהלן:

1) על חלק השווי שעד מיליון שקלים חדשים - 5%;

2) על חלק השווי העולה על מיליון ש"ח ועד שלושה מיליון ש"ח - 6%;

3) על חלק השווי העולה על שלושה מיליון ש"ח - 7%.

לעומת זאת בנוגע למס רכישה לגבי דירה יחידה הופחת שיעור המס כך שברכישת דירה יחידה על חלק השווי שעד 1,350,000 ש"ח לא ישולם מס.

הוראת השעה מתייחסת לרכישה דירה החל מיום 21.2.11 ועד ליום 31.12.12.

 

בנוגע למס השבח, מבלי לגרוע מהפטור הקבוע בחוק של מכירת דירת מגורים מזכה, מעניקה הוראת השעה פטור במכירת דירת מגורים נוספת במהלך התקופה הקובעת (1.1.11 ועד ליום 31.12.12) עד לסכום של 2,200,000 ש"ח. הפטור הנ"ל לא יחול במקרה של מכירה לקרוב, כהגדרתו בחוק ו/או במקרה בו המוכר קיבל את הדירה בלא תמורה בתקופה שבין 1.11.10 ועד ליום 31.12.12.

 

את הפטור הנ"ל ניתן לבקש סה"כ עד פעמיים למוכר כך שבפועל ייתכן וניתן למכור עד 3 דירות בפטור במהלך התקופה הקובעת.

הוראה נוספת וחשובה עד מאוד הוכנסה להוראת השעה הנ"ל והיא נוגעת להפחתת שיעור מס השבח הריאלי לגבי קרקע המיועדת לבנית דירות מגורים.

 

בהתאם להוראה הנ"ל יחיד שימכור בתקופה שבין 15.11.10 ועד 31.12.11 קרקע המיועדת למגורים ושיום הרכישה שלה הינו מיום 1.4.61 ועד 6.11.01 ישלם מס שבח על השבח הריאלי עד לשיעור של 20%.

הוראת השעה מוספיה וקובעת כללים נוספים לזכאות בהפחתה וכן מצבים השוללים את הזכאות להקלה, הכל כמפורט בהוראה.

 

להוראת השעה

 

 {plusone}

 

 

מכתבי הוקרה

אין לי ספק שעוד נכונו לנו עסקאות/שיתופי פעולה בעתיד בנושא הנדל"ן, והבוקר אף עשיתי לכם יחסי ציבור טובים – ולא בפעם ראשונה, בין החברים שלנו, כשאני בטוח שבבוא העת שיזדקקו לעו"ד בנושא נדל"ן- יפנו אליכם. ברגשי כבוד והערכה,

פרסומים וחדשות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

AVI 2821