מיסוי הסכם חלוקה בין יורשים

 

לאחרונה ניתנה החלטה חשובה ביותר ותקדימית במסגרת הליך פרה רולינג שנוהל על ידי משרדנו לפיו נקבע כי חלוקה שניה נוספת בין יורשים אשר נערכה מספר שנים לאחר הסכם החלוקה הראשון בקשר לחלק מנכסי העזבון אשר נקבע בתחילה לגביהם כי יהיו בבעלות משותפת, אינה עסקה במקרקעין ומשכך אין חבות בתשלום מס.

 

מיסוי יורשים מס שבח ומס רכישה:

1.לאחרונה ניתנה החלטה תקדימית וחשובה ביותר בעניין חלוקת נכסים בין יורשים בו טיפל משרדנו, משרד עורכי דין ברטלר. המדובר היה במשפחה בה היו יורשים רבים שחלקם גרים בחו"ל.

2.בין היורשים נחתם הסכם חלוקת נכסי עזבון שאושר ושקיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה. ההסכם כלל בין היתר חלוקה של נכסים בין היורשים, השארת נכסים בבעלות משותפת ותשלום איזון מתוך כספי העזבון. לצורך האיזון הוסכם בין היורשים על מכירת חלק מנכסי העזבון.

3.מספר שנים לאחר אישור ההסכם, הוחלט בין היורשים לבצע שינוי באופן חלוקת הנכסים ביניהם כך שלצורך ביצוע האיזון הכספי בין היורשים ימכר נכס שונה מהנכסים עליהם הוסכם בתחילה וכן על חלוקה של הנכסים המשותפים כך שכל צד מהיורשים יקבל זכויות בלעדיות בנכס ספציפי.

4.כעקרון חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג - 1963 קובע בסעיף 5 ג (4) לחוק כי לא יראו בחלוקה הראשונה של נכסי העזבון בין היורשים לאחר ההורשה כמכירה, כפוף לסייג שבחוק. דהיינו, לכאורה כאן היה מדובר בחלוקה שניה המצדיקה חיוב במס שבח, מס מכירה ורכישה.

5.אף על פי כן, בהליך פרה רולינג שהוגש כאמור על ידי משרדנו, משרד עורכי דין ברטלר, נקבע כי בנסיבות שפורטו לעיל, כאשר לא בוצע איזון כספי שלא מתוך כספי העזבון יש לאשר את החלוקה הנוספת ולא לראות בכך עסקת חליפין במקרקעין או מכירה.

6.הליך פרה רולינג הינו הליך המאפשר קבלת החלטת מיסוי מחייבת עוד בטרם ביצוע העסקה.

7.במקרה דכאן ועל מנת שלא יחייבו את היורשים במס עד למתן החלטת המיסוי, ערכו הצדדים הסכם מותנה ביניהם, כך שההסכם החלוקה בין היורשים הותנה בקבלת הפטור ממס. ההסכם דווח לרשויות המס שקיבלו את ההתניה. לאור החלטה תקדימית זאת יזכו אותם יורשים בפטור ממס כבד.

לצפייה בהחלטה, לחץ כאן!

נשמח לענות לכל שאלה. אין באמור בעדכון זה משום מתן ייעוץ או חוות דעת וכל מקרה צריך להיבדק על פי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 7.3.11 עבר תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין בקריאה שניה ושלישית בכנסת. התיקון הנ"ל מהווה מהפכה בכל הנוגע לדיווח ותשלום המס.

 לקריאת המאמר

 

AVI 2821