מס רכישה מופחת כאשר בבעלות אחד מבני הזוג דירה מלפני הנישואים

 

להווי ידוע כי כאשר יחיד מוכר דירת מגורים מחויב הוא בתשלום מס רכישה. מוכר דירת מגורים שהדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה זכאי לתשלום מס רכישה מופחת. שאלה שאנו נתקלים בה רבות במשרדנו ובפורום המקרקעין שאנו מנהלים באתר משפטי היא מה קורה כאשר לאחד מבני הזוג דירת מגורים טרום נישואיהם וכעת ולאחר נישואיהם הם מעוניינים לרכוש דירת מגורים משותפת.

 

האם גם במקרה זה ייחשב בן הזוג הרשום כבעל הזכויות בדירה הנוספת כמי שרכש/ה דירת מגורים יחידה המזכה בתשלום מס רכישה
מופחת או שמא יהיה עליו לשלם מס רכישה מלא כמו בן זוגו?

עניין זה נדון בערעור בפני בית המשפט העליון, המכונה בפי כל כפרשת "פלם".

במקרה זה היתה הגב' פלם בעלים של דירת מגורים, טרום נישואיה.לאחר הנישואים רכשו בני הזוג דירה משותפת כאשר מר פלם ביקש לשלם מס רכישה מופחת בעבור רכישת חלקו בדירה, שכן לא היתה בבעלותו דירה נוספת. בין בני הזוג נחתם הסכם ממון, המגדיר כי דירת המגורים שרכשה האישה טרום הנישואים תישאר בבעלותה הבלעדית.

רשויות המס טענו כי יש לראות בבני הזוג כ"תא משפחתי אחד", שלא ניתן לפיצול. מכאן, יש לראותם כ"רוכש אחד" של דירת הגב' פלם טרום נישואיה.
ההשלכה של טעון זה היא שהדירה שבבעלות האישה מבטלת את זכאותו של הבעל בהנחה במס רכישה שכן רואים גם אותו כבעל דירה נוספת.

המקרה הובא כאמור בפני בית המשפט העליון אשר דחה את עמדת רשות המיסים וקבע כי "את התא המשפחתי יש לראות כיחידה אחת, לצורך מס, מרגע שנוצר התא המשפחתי ולא לפני כן".

כלומר מאחר ודירת המגורים של הגב' פלם נרכשה לפני הנישואים, אין לראות במר פלם כמי שרכש עם הגב' פלם את דירת המגורים הנ"ל, לצורכי מס הרכישה.

משכך מר פלם יכל להנות מתשלום מס רכישה מופחת בגין רכישת חלקו בדירה החדשה. על פי דעתו של כב' הנשיא דאז, אהרון ברק, גישה זו גם הולמת את כוונת המחוקק ותכלית החקיקה לאפשר ולהעניק למשפחה הקלה במס רכישה בעת שהיא רוכשת דירה יחידה במשאביה המצומצמים.

יש לשים לב כי הלכה זו שנקבעה מתייחסת למקרים בהם עולה בבירור כי קיימת הפרדה רכושית בין בני הזוג. שעה שההפרדה הרכושית היא רק "מסך עשן" ולמרות קיומו של הסכם ממון וההפרדה הרכושית יוכח כי קיים ערבוב משאבים, עלולים למצוא עצמם הרוכשים מחויבים בתשלום מס הרכישה המלא.

אין לראות באמור במאמר זה משום ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.

הכותב מאיר ברטלר, עו"ד LLM, שותף במשרד יעקב ברטלר, עורכי דין, המתמחה בתחום המקרקעין.

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

בהסכמי פשרה ובדרכי ביטולם

AVI 2821