תוספות של זכויות בניה לאחר חתימת ההסכם

 

בפסיקה חדשה ומעניינת של ועדת ערר הוכר לאחרונה באפשרות שבעל קרקע אשר מכר את המקרקעין שבבעלותו יוותר בעל זכויות הבניה בקרקע, אף אם לא קימות במועד המכירה. להלן סיקור תמציתי של פסק הדין.
תוספת של זכויות בניה לאחר חתימת ההסכם:

 

א. בפסק דין של ועדת ערר בתיק וע1251/05 ניתנה החלטה מעניינית בעניין זכויות בניה שנוספו לאחר חתימת ההסכם.

ב. באותו מקרה נקבע כי מאחר והמוכרת של הקרקע שמרה על קשר לקרקע אזי חרף העובדה שעולה מעסקת המכירה כי מכרה את הקרקע, זכויות הבניה הנוספות שנוספו לאחר מכירת הקרקע שייכות למוכרת.

ג. לפיכך נדחתה עמדת מנהל מס שבח והתקבלה טענת המוכרת לפיה יש להכיר בעיסקה שהיא עשתה עם צד ג' למכור לו את הזכויות בקרקע המעניקות לו זכות לבניית יחידה נוספת וזאת על פי הזכויות הנוספות שאושרו לאחר מכר הקרקע.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ועל כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. במשרד עורכי דין ברטלר ישמחו לענות על כל שאלה.

הכותב הינו עורך דין שמואל ברטלר (LLM) שותף במשרד עורכי דין ברטלר.

מכתבי הוקרה

יגעת, הצלחת תודה

פרסומים וחדשות

ע"א 34533-03-12

ביום 12.7.12 ניתן פס"ד בע"א 34533-03-12. הערעור הוגש על פסה"ד של בית משפט השלום בירושלים ועסק בנושאים של הסכם בלעדיות ונזק כספי. בית המשפט המחוזי, לאחר שקרא את עיקרי הטיעון ושמע את טענות הצדדים קיבל את גירסת מרשתנו במלואה, לפיה המדובר בערעור עובדותי וכי המדובר בערעור תיאורטי בלבד מאחר שמימלא הנזק לא הוכח. בית המשפט דחה את הערעור וחייב את המערער בהוצאות משפט בסכום של 25,000 ש"ח.

 

לקריאה בהרחבה ולפסה"ד

AVI 2821