דרכי ההורשה

 

לקוחות רבים פנו אלינו בשאלות שונות המתייחסות לעריכת צוואות מצד אחד ולזכויות יורשים מצד שני. לפיכך ננסה במאמר קצר זה לשפוך מעט אור על סוגיות אלו.

 

1. הכלל הוא כי במות אדם עזבונו עובר ליורשיו.

2. א. יורשים יכולים להיות:

1) כל מי שהיה בחיי המוריש כשר לרשת אותו.

2) מי שנולד 300 יום לאחר פטירת המורש.

3) גם תאגיד כשר לזכות בנכסים אם היה כשר לכך במות במוריש או שנה ממתן צו קיום צוואה.

ב. פסולים מלרשת:

1) מי שגרם במתכוון למות מוריש או ניסה לגרום והורשע.

2) מי שהורשע על השמצה או העלמה של צוואה אחרונה של המוריש או זייף אותה או שתבע עפ"י צוואה מזויפת.

עסקאות בירושה בחיי המוריש:

3. א. צריך לזכור כי הסכם בדבר ירושה של אדם או ויתור על ירושה של אותו אדם שנעשו בחייו
של אותו אדם בטלים.

ב. מתנה שתוקנה לאחר הפטירה של נותן המתנה איננה בתוקף אלא אם נעשתה בצוואה.

4. באופן עקרוני קיימות שתי דרכים להוריש:

א. במקרה שאין צוואה יורשים על פי דין הם:
1) בן זוגו בחייו של המוריש.
2) ילדי מוריש צאצאיהם.
3) הוריו וצאצאיהם.
4) הורי הוריו וצאצאיהם.

ב. סדר עדיפות הוא ילדי מוריש קודמים להורים, הורים קודמים להורי הורים.

5. יש התייחסות בחוק הירושה גם לגבי זכויות בן זוג:

א. נוטל את המטלטלין כולל מכונות אם שייכת למשק הבית ונוטל מהיתרה:

1) אם יש ילדים או צאציאהם או הורים – חצי.
2) אם יש אחים צאצאיהם או הורי הורים- 2/3.

אם בני הזוג היו נשואים לפחות 3 שנים ויש להם דירת מגורים מהדירה הכלולה בעזבון נוטל בן הזוג את כל החלק של המוריש בדירה ושני שליש משאר העזבון.

7. החוק מתייחס ליורשים נוספים כגון ילדים מאומצים, ילדי צאצא שנפטר וכו' ונציין כי בהיעדר יורשים על פי הדין המדינה היא היורשת.

ב. דרך הורשה שניה היא דרך הצוואה:

1. יש צורות קבועות בחוק לצוואה: באופן כללי ביותר נציין כי:

א) בכתב יד – תכתב כולה בידי המוריש תישא תאריך ותחתם על ידו.

ב) בעדים – תהיה בכתב תציין תאריך תחתם ע"י מוריש בנוכחות שני עדים. העדים יאשרו באותו מעמד את חתימת המוריש ואת הצהרתו שזו צוואתו.

ג) בפני רשות – אמירת דבר צוואה בפני שופט רשם לענייני ירושה, רשם בית משפט או חבר בית דין דתי.

ד) בעל פה – צוואת שכיב מרע המוציא עצמו מול המוות והוא רשאי לצוות בפני שני עדים. העדים חייבים לפעול לפי הכללים הנקובים בחוק.
* צוואה זו בטלה אם כעבור חודש המוריש בחיים. וחלפו הנסיבות שגרמו לעריכתה.
2. יש להקפיד ולמלא אחר כל הדרישות המופיעות בחוק לגבי כל אחת מצורות הצוואה על מנת שלא לפגוע בתוקף הצוואה.

3. א. קטין ופסול דין לא יכולים להיות עדים לצוואה.

ב. צוואה שנעשתה ע"י קטין או פסול דין שלא הבין בשעה שערך אותה את מעשיו בטלה.

4. לאחרונה רוככו קצת הדרישות הדווקאיות שנדרשו מהצוואות וזאת בתנאי שתנאי יסוד שנקבעו בחוק התקיימו. לדעתנו יש ורצוי להקפיד מאוד על קיום כל הדרישות.

ג. יש לזכור כי צוואה נעשית ע"י המצווה עצמו והיא נותנת תוקף לבקשותיו האחרונות ורצונו של המוריש וברוח זאת גם כב' ביהמ"ש ינסה לפרשה במקרי מחלוקת.
אין באמור משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. על כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. המאמר מבוסס על הנאמר בפינתו השבועית של עו"ד ברטלר הזווית המשפטית ברדיו 93FM, בהנחיית מר אבי יעקובוביץ.
___________________
ברטלר, משרד עורכי דין, עו"ד שמואל ברטלר, LLM

מכתבי הוקרה

שלום לברטלרים, תודה על העדכון. מסתבר שהכנה טובה ונכונה מביאה תוצאות טובות ונכונות. עדכן אותי בהמשך בעניין הסידור עם הגבייה. תודה ובברכה,

פרסומים וחדשות

זכויות דייר סרבן

מסרבים לקחת חלק בפרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי? דעו את זכויותיכם!

 

בעלי דירות בבניינים המיועדים לשינוי במסגרת תמ"א 38 או פינוי-בינוי, מוצאים עצמם לא אחת נתונים תחת מכבש של לחצים כבדים שמפעילים היזם ובעלי הדירות האחרים. בין השאר, נוטים אלה לאיים על מי שמסרב לפרויקט כי תוגש נגדו תביעה וכי יהיה עליו לשלם פיצוי עתק. האם בעל דירה אינו רשאי להגן על זכויותיו?

מאת: עו"ד ונוטריון שמואל ברטלר

פרויקטים עירוניים מסוג תמ"א 38 או פינוי-בינוי הפכו נפוצים מאוד בעשורים האחרונים. המדינה, מצדה, מעודדת יזמים לשפר ולחזק מבנים, ובעלי דירות רואים בכך הזדמנות להשבחת זכויותיהם ולחיזוק דירתם כנגד רעידות אדמה.

 

ביניים: פינוי-בינוי או נידוי-ליקוי?

בעלי דירות בבית משותף עשויים לאחוז באינטרסים שונים להסכמה לפרויקט. יש המעוניינים בהשבחת הדירה כדי שתניב רווחים גבוהים יותר, בעוד אחרים שואפים לשפר איכות חיים בדירה המשמשת לצרכי מגורים.  היזם מבחינתו, מעוניין להפיק רווח מקסימלי, ולכן איכות החיים של בעלי הדירות והגנה על זכויותיהם לאו דווקא עומדות בראש מעינייו.  

במציאות זו,  עלולה להיווצר מצב שבעלי הדירות לא רק שלא ירוויחו מהעסקה, אלא אף יינזקו:  

בפן הקנייני: זכויות בעל דירה עלולות להיפגע ללא תמורה הולמת - בשל הפקעת שטחים מהרכוש המשותף ו/או עקב חסימת גישה לגג או גינה משותפים.

בפן כלכלי: בעל דירה עשוי להיות מקופח והתמורה אותה יקבל לא תשקף את זכויתיו בבניין או את גודל דירתו. ייתכן גם אי-שוויון בתמורה בין כל הדיירים בבניין.

 

להתגונן מפני קיפוח ופגיעה

גם על רקע לחצים עצומים, יש לזכור כי לצד החוקים והתקנות המיועדים להסדרת פרויקטים מהסוג הנדון, ישנה גם הגנה על זכויות בעל הדירה שנמצא במיעוט. כל עוד אין מדובר בהתנגדות לפרויקט רק כדי לקבל תוספות וטובות הנאה, אין כל סיבה לחוש מאוימים בשל האפשרות לתביעה או ההכרזה כ-"דייר סרבן".

חשוב להיות מודע לזכויות ולהכיר את תקנון וצו רישום הבניין, זכויות הבניה הקיימות ותכניות הפרויקט המוצע.  

לפני תחילת פרויקט מומלץ לקבל הצעות ממספר יזמים שונים ולבדוק את כולן לעומקן, לרבות  יכולתו הכלכלית של המציע ועבודותיו בעבר.

בעל דירה שנותר בודד בסירובו ומנסה להגן על זכויותיו, מוטב שיידאג לייעוץ וליווי משפטי. ככל שמספר הדיירים שאינם מסכימים לתנאי היזם גדול יותר, כך גדלה יכולת השפעתם.  

 

לומר 'לא' לפגיעה בזכויות

התנגדות על רקע פגיעה בזכויות תיבחן תמיד בהתאם לנסיבות המקרה. בין הטענות הרווחות:

חוזה ומפרט מקפחים ולא תקינים-

* החוזה המוצע לדיירים מקפח ולא תקין: אין בטחונות מקובלים להבטחת זכויות הדייר לקבלת דירתו, לביצוע ולסיום העבודות ומסירת הדירות, לתשלום מס, לתשלום שכירות חלופית ועוד.

* מפרט חסר, כללי ולא עונה לדרישות החוק: לא פורט סוג המעלית, סוגי הריצוף, לא נקבע מנגנון החלפת מוצרים ועוד.

גזילת חלקים ברכוש משותף והעברתם לדירה אחת בלבד, ללא קשר למטרת החיזוק - כשאחד מבעלי הדירות מקבל ללא הצדקה חלקים מהרכוש המשותף שמוצמדים רק לדירתו, תוך קיפוח הדיירים האחרים.

שינוי ייעוד של יחידה אחת למגורים ללא פיצויי שאר הדיירים- במקרה בו מנסה היזם לשנות ייעוד של יחידה, ממסחר למגורים למשל, בניגוד לתקנון ו/או לתב"ע וללא הסכמת בעלי הזכויות.

קיפוח לא סביר, פגיעה קשה בעיקרון השיוויון- אי שוויון בתמורה שמקבל בעל דירה אחד לעומת בעלי דירות אחרים; פגיעה משמעותית בזכויות בעל אחת הדירות, לעומת פגיעה קטנה יותר אצל האחרים; אי שוויון בין בעלי הדירות בתשלומי דמי השכירות.

תכנית היזם אינה עומדת בדרישות התקן בנושא רעידות אדמה- על תכניות הקונסטרוקציה המוצעות לעמוד בדרישות התקן. אי התאמה בין התכניות לתקן משמעה כי אין מדובר בעבודות לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, על כל המשתמע מכך.

 

ביניים: חיזוק כן, פגיעה לא

חיזוק בתים ופרויקטים מסוג פינוי-בינוי נחוצים ממגוון סיבות, אולם אין בכך בכדי להצדיק פגיעה קשה ו/או קיפוח של בעל דירה.

בעל דירה שחש כי פרויקט פינוי-בינוי או תמ"א 38 בבניין בו נמצאת דירתו עלול לפגוע בזכויותיו,  יכול לפעול במטרה למנוע או למזער את הפגיעה. במקרים אלו מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי ולגבות טענות בדבר אי שיוויון וקיפוח בחוות דעת שמאית.

שמואל ברטלר, עו"ד ונוטריון. ברטלר משרד עורכי דין ונוטריונים

 

המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהליכים. כל המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד

 

office view04