דרכי ההורשה

 

לקוחות רבים פנו אלינו בשאלות שונות המתייחסות לעריכת צוואות מצד אחד ולזכויות יורשים מצד שני. לפיכך ננסה במאמר קצר זה לשפוך מעט אור על סוגיות אלו.

 

1. הכלל הוא כי במות אדם עזבונו עובר ליורשיו.

2. א. יורשים יכולים להיות:

1) כל מי שהיה בחיי המוריש כשר לרשת אותו.

2) מי שנולד 300 יום לאחר פטירת המורש.

3) גם תאגיד כשר לזכות בנכסים אם היה כשר לכך במות במוריש או שנה ממתן צו קיום צוואה.

ב. פסולים מלרשת:

1) מי שגרם במתכוון למות מוריש או ניסה לגרום והורשע.

2) מי שהורשע על השמצה או העלמה של צוואה אחרונה של המוריש או זייף אותה או שתבע עפ"י צוואה מזויפת.

עסקאות בירושה בחיי המוריש:

3. א. צריך לזכור כי הסכם בדבר ירושה של אדם או ויתור על ירושה של אותו אדם שנעשו בחייו
של אותו אדם בטלים.

ב. מתנה שתוקנה לאחר הפטירה של נותן המתנה איננה בתוקף אלא אם נעשתה בצוואה.

4. באופן עקרוני קיימות שתי דרכים להוריש:

א. במקרה שאין צוואה יורשים על פי דין הם:
1) בן זוגו בחייו של המוריש.
2) ילדי מוריש צאצאיהם.
3) הוריו וצאצאיהם.
4) הורי הוריו וצאצאיהם.

ב. סדר עדיפות הוא ילדי מוריש קודמים להורים, הורים קודמים להורי הורים.

5. יש התייחסות בחוק הירושה גם לגבי זכויות בן זוג:

א. נוטל את המטלטלין כולל מכונות אם שייכת למשק הבית ונוטל מהיתרה:

1) אם יש ילדים או צאציאהם או הורים – חצי.
2) אם יש אחים צאצאיהם או הורי הורים- 2/3.

אם בני הזוג היו נשואים לפחות 3 שנים ויש להם דירת מגורים מהדירה הכלולה בעזבון נוטל בן הזוג את כל החלק של המוריש בדירה ושני שליש משאר העזבון.

7. החוק מתייחס ליורשים נוספים כגון ילדים מאומצים, ילדי צאצא שנפטר וכו' ונציין כי בהיעדר יורשים על פי הדין המדינה היא היורשת.

ב. דרך הורשה שניה היא דרך הצוואה:

1. יש צורות קבועות בחוק לצוואה: באופן כללי ביותר נציין כי:

א) בכתב יד – תכתב כולה בידי המוריש תישא תאריך ותחתם על ידו.

ב) בעדים – תהיה בכתב תציין תאריך תחתם ע"י מוריש בנוכחות שני עדים. העדים יאשרו באותו מעמד את חתימת המוריש ואת הצהרתו שזו צוואתו.

ג) בפני רשות – אמירת דבר צוואה בפני שופט רשם לענייני ירושה, רשם בית משפט או חבר בית דין דתי.

ד) בעל פה – צוואת שכיב מרע המוציא עצמו מול המוות והוא רשאי לצוות בפני שני עדים. העדים חייבים לפעול לפי הכללים הנקובים בחוק.
* צוואה זו בטלה אם כעבור חודש המוריש בחיים. וחלפו הנסיבות שגרמו לעריכתה.
2. יש להקפיד ולמלא אחר כל הדרישות המופיעות בחוק לגבי כל אחת מצורות הצוואה על מנת שלא לפגוע בתוקף הצוואה.

3. א. קטין ופסול דין לא יכולים להיות עדים לצוואה.

ב. צוואה שנעשתה ע"י קטין או פסול דין שלא הבין בשעה שערך אותה את מעשיו בטלה.

4. לאחרונה רוככו קצת הדרישות הדווקאיות שנדרשו מהצוואות וזאת בתנאי שתנאי יסוד שנקבעו בחוק התקיימו. לדעתנו יש ורצוי להקפיד מאוד על קיום כל הדרישות.

ג. יש לזכור כי צוואה נעשית ע"י המצווה עצמו והיא נותנת תוקף לבקשותיו האחרונות ורצונו של המוריש וברוח זאת גם כב' ביהמ"ש ינסה לפרשה במקרי מחלוקת.
אין באמור משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. על כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. המאמר מבוסס על הנאמר בפינתו השבועית של עו"ד ברטלר הזווית המשפטית ברדיו 93FM, בהנחיית מר אבי יעקובוביץ.
___________________
ברטלר, משרד עורכי דין, עו"ד שמואל ברטלר, LLM

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 7.3.11 עבר תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין בקריאה שניה ושלישית בכנסת. התיקון הנ"ל מהווה מהפכה בכל הנוגע לדיווח ותשלום המס.

 לקריאת המאמר

 

AVI 2821