זכויות יוצרים א'

 

האכיפה המוגמרת של זכויות יוצרים מתבטאת גם בפסקי דין שניתנים בעקבות אכיפת זכויות יוצרים גם באינטרנט. להלן תימצות ההלכות בעניין זה.


אינטרנט וזכויות יוצרים:

1.האכיפה המוגמרת של זכויות יוצרים מתבטאת גם בפסקי דין שניתנים בעקבות אכיפת זכויות יוצרים גם באינטרנט. במיוחד קיימות תביעות רבות בגין שימוש בשם דומה או זהה על ידי אתרים שונים. כך יתכן שלקוחות של צד א' יגיעו לצד ב' רק בגלל שהחיפוש באינטרנט העלה את שם האתר הדומה של צד ב'.

2.במקרים רבים מזדרזים גורמים שונים לרשום שמות נפוצים ומצליחים מתוך ציפיה שגופים מסחריים גדולים יקנו מהם את הזכויות בשם בכסף רב.

3.הגנה על זכויות יוצרים באינטרנט צריכה להתבצע הן על ידי רישום סימן מסחר ברשם סימני המסחר והן על ידי רישום כתובת אלקטרונית ("שם מתחם" ובאנגלית "DOMAIN NAME").

4.רישום הדומיין מקנה לבעל הדומיין לקבל את הזכות הבלעדית והיחודית להשתמש באותה כתובת. רישום סימן מסחר כדין בפנקסי המסחר מקנה לבעל הסימן הגנה קניינית אישית בסימן הרישום. שימוש בסימן רשום על ידי גורם שלא קיבל רשות להשתמש בסימן רשום מהווה הפרה המקנה זכות לקבלת פיצויים.

5.נפסק בישראל כי רישום של סימן מסחר ברשם סימני המסחר גובר על רישום שם מתחם באיגוד האינטרנט על אף שזה האחרון נרשם ראשון.

6.יש לשים לב לכך שכללי הרישום שנקבעו ופורסמו באתר האינטרנט הישראלי קובעים כי רישום שם איננו בטוחה לכך שהשם תקף וכי ניתן יהיה להשתמש בו לפי החוק הישראלי.

7.על מנת להימנע מתסבוכת זאת רצוי וראוי לדאוג לרישום כנדרש של הסימנים המסחריים ומומלץ לעשות זאת הן ברשם סימני המסחר והן באיגוד האינטרנט.

8.לאחרונה חויב אתר אינטרנט בתשלום פיצוים בגין פגיעה בזכויות יוצרים של צלם על אף שהאתר הסיר את הצילומים מספר דקות לאחר שהועלו לרשת. יש להקפיד ולבדוק זכויות יוצרים לפני העלאת כל חומר לרשת. בדרך זו ניתן למנוע הרבה עוגמת נפש והוצאות כספיות ניכרות.

ז.נשמח לענות לכל שאלה. אין באמור בעדכון זה משום מתן ייעוץ או חוות דעת וכל מקרה צריך להיבדק על פי נסיבותיו.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים

ביום 25.72017 עברה בכנסת הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 108 - הוראת שעה) בקריאה שלישית.
 הוראת החוק, שמטרתה הגדלת מספר הדירות הקטנות ובעיקר של שלושה חדרים (דירות המשמשות בעיקר זוגות צעירים וקשישים), מחייבת את הוועדה המקומית לתת הקלה של תוספת דירות למגורים של 10%, בהתמלא התנאים הקבועים בהוראת השעה וביחס לתוכניות שאושרו עד שנת 2011.

AVI 2821