צוואה הדדית

 

להלן סקירה קצרה שהוכנה על ידי משרד עורכי דין ברטלר בקשר לצוואות הדדיות.
קיבלנו פניות רבות סביב נושא הצוואה ההדדית.

 

בטרם נערוך דיון בנושא זה, רק בקצרה מספר מילים על דרכי הירושה בישראל ועריכת צוואה ככלל.

עם פטירתו של אדם עזבונו עובר ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין, או באם יש צוואה, הזוכים על פי צוואה.

צוואה יכול שתעשה: בכתב יד של המנוח כאשר המנוח כתב הן את הצוואה והן את התאריך וחתם במו ידו על הצוואה או בפני שני עדים או בפני רשות (שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני משפחה או בפני חבר של בית דין דתי) או בעל-פה בפני שני עדים וכאשר המצווה רואה עצמו מול פני המוות.

צוואה הדדית, הינה צוואה משותפת אשר בני זוג עורכים תוך הסתמכות של בן זוג אחד על הוראות מקבילות בצוואת בן הזוג האחר. צוואה כאמור יכול שתעשה במסמך אחד ויכול שתעשה בשתי צוואות נפרדות.

בעיקר אנו נתקלים במשרדנו בצוואות לפיהן לקוחות המשרד מבקשים להכניס בצוואות כל אחד מבני זוג הוראה מקבילה לפיה כל אחד מבני הזוג מוריש עם פטירתו את עזבונו או חלק ממנו לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר מכן לילדים. המטרה היא לאפשר לבן הזוג לחיות בכבוד תוך צמצום המריבות בין הקרובים.

עד לא מזמן, נושא הצוואות ההדדיות יצר בעייתיות רבה למשל כאשר המדובר בנישואים שניים ולנפטר גם ילדים מנישואים קודמים ובן הזוג שנותר בחיים ואשר קיבל את כל רכושו של בן הזוג שנפטר, תוך התכחשות להתחייבויותיו, משנה את צוואתו ומנשל את ילדיו מנשואים ראשונים של בן הזוג שנפטר מצוואתו.

תיקון 12 לחוק הירושה משנת 2005 עושה סדר בכל נושא הצוואות ההדדיות. הסעיף מסדיר את השלכות ביטול הצוואה ההדדית כאשר: בני הזוג עדיין בחיים, לאחר מות אחד מבני הזוג כאשר טרם חולק העזבון ולאחר מות אחד מבני הזוג כאשר חולק כבר העזבון.

כאשר שני בני הזוג בחיים – בן הזוג אשר מבקש לבטל את הצוואה צריך להודיע בכתב על כך לבן זוגו. מרגע קבלת ההודעה שתי הצוואות ההדדיות בטלות.
כאשר אחד מבני הזוג נפטר וטרם חולק עזבונו – בן הזוג אשר מבקש לבטל את הצוואה צריך "להסתלק" שלא לטובתו מכל חלק שהיה אמור לקבל מכח הצוואה ההדדית של המנוח.
כאשר אחד מבני הזוג נפטר וחולק העזבון – על בן הזוג שנותר בחיים והמבקש לבטל את צוואתו, להשיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעזבון המנוח. אם לא ניתן להשיב בעין עליו להשיב את שווי המנה או החלק שירש מהעזבון.
בני הזוג יכולים להתנות על הוראות אלה של החוק ולקבוע הסדרים חלופיים אולם לא ניתן לקבוע בצוואה הוראה השוללת את זכות הביטול לחלוטין בחיי שני בני הזוג.

יש להבהיר וזה חשוב מאוד כי התיקון לא חל על צוואות שנערכו לפני התיקון. לגבי צוואות אלה עדיין ייתכן שבתי המשפט יאפשרו את ביטול הצוואה על ידי בן הזוג שנותר בחיים, ללא כל הגבלה או תנאי נלווה וזאת לאור עקרון החופש לצוות, אשר הינו כלל יסוד וחשוב ביותר בדיני צוואות ואשר מונע כל הגבלה על שינוי צוואה.

לסיכום, רצוי מאוד ומומלץ להיעזר בעו"ד בעת כתיבת צוואה וזאת על מנת להתאים את הצוואה להוראות החוק ולהקטין ככל שניתן את האפשרות לתקיפת הצוואה על ידי כל גורם מעוניין או המרגיש מקופח בעתיד.
אני מבקש להבהיר שאין בכל מה שנאמר עד כה משום חוות דעת ו/או ייעוץ וכל נושא יש לבחון לגופו של עניין.

* האמור לעיל מהווה תמלול של הפינה המשפטית אותה מעביר עו"ד מאיר ברטלר אחת לשבועים במסגרת תוכנית הרדיו מזומנים ברדיו קול חי. ניתן להאזין לפינה המוקלטת גם דרך הקישור שבאתר זה.

הכותב הינו מאיר ברטלר, עו"ד LLM, שותף במשרד ברטלר עורכי דין המתמחה בין היתר בתחום דיני הירושה וצוואות.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

חיים משותפים והסכמי ממון

 

התפרסם מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר העוסק בחיים משותפים והסכמי ממון אצל ידועים בציבור.

AVI 2821