אנטנות סוללריות

 

נושא האנטנות הסוללריות מטריד אזרחים רבים מאוד. במסגרת השאלות המופנות למשרדנו, משרד עורכי דין ברטלר, שאלות רבות מתעוררות בגין התקנת אנטנות באזורי מגורים. להלן עדכון המתייחס לפסק דין שניתן לאחרונה בעניין אנטנות סוללריות.

 

א. באתר שלנו מפורסמת החלטה של הועדה לתכנון ובניה מחוז מרכז בעניין אנטנות סוללריות. הועדה קיבלה את עמדתנו וקבעה כי היתר בניה, בניגוד "לשימוש חורג" חייב להינתן בהתאם להוראות התכנית החלה במקום או כ"הקלה" מהוראות התכנית.

ב. לאחרונה ניתן פסק דין בעניין אנטנות סוללריות והכוונה לפסק דין פא 80217/06 יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ ואח'. המדובר בפסק דין שניתן ע"י כב' השופטת שיצר בחמישה ערעורים של צדדים שונים אשר נדונו יחדיו בשל סוגיות דומות שעלו בהם.

ג. החברות התקינו ציוד בחדרים בתוך בניינים כאשר בגגות הבניינים הותקנו מתקני הגישה האלקטרוניים.

ד. עיקר המחלוקת בתיקים שנדונו היתה האם פטור מהיתר בנייה שבסעיף 266 ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, הניתן להקמת מתקן גישה אלחוטית חל גם על מיתקן גישה אלחוטית המשדר בשיטה ניידת והפועל במערכת רדיו וטלפון נייד.
ה. בבית המשפט נקבע בפסק דין מנומק ויפה כי ההתקן על גג הבניין מהווה רק חלק מהמתקן. הפטור מתייחס, לפי קביעת כב' בית המשפט, למיתקן הגישה בבכללותו ולא לחלקי מתקן שפוצלו.

ו. לפיכך נקבע על ידי כב' בית המשפט כי המתקן המפוצל איננו נכנס בגדר הפטור.

ז. כב' בית המשפט דן גם בשאלה האם המתקן שעל הגג מצריך היתר בניה.

ח. נקבע ע"י כב' בית משפט כי הקופסא שעל הגג היא תוספת לבניין קיים ולכן היא טעונה בהיתר בניה. הקופסא, כפי שקבע כב' בית המשפט, איננה מהווה שינוי פנימי מכיוון שהיא נמצאת על גג בניין, פוגעת בחזותו ובמראהו של הבניין וברכוש המשותף.

ט. כב' בית המשפט קבע כי פרשנותו מאפשרת הגנה על אינטרסים של הציבור שהוא, במקרה זה, מתן הזדמנות לציבור להתנגד להקמת האנטנות.

אין באמור משום ייעוץ משפטי. על כל מקרה להידון לפי נסיבותיו הוא.

הכותבים הם עו"ד מאיר ברטלר LLM, ועו"ד שמואל ברטלר LLM, שותפים במשרד עורכי דין ברטלר העוסק בין היתר בנושא מקרקעין.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

פסק דין מיום 2.11.09

ביום 2.11.09 ניתן פסק הדין ע"י כב' השופט מאיר יפרח בתיק שנוהל על ידי משרדנו. התובעים הגישו תביעה על ביטולו החלקי של הסדר דיוני לו ניתן תוקף של החלטת בית משפט. הביטול התייחס לויתור התובעים על זכות התביעה שלהם כלפי לקוחה של משרדנו.עילת התביעה היתה הטעיית התובעים בידי הנתבעים וכן הפעלת לחץ כלכלי לא הוגן במהלך המו"מ. בית המשפט לאחר שניתח לעומק את ההלכות המשפטיות בעניין מעמדם של הסכמי פשרה שאושרו על ידי בית המשפט וההלכות הנוגעות לפגם של הטעיה וכפיה קבע כי אין לבטל את ההסדר ובכך קיבלת את טענותינו.פסק הדין נמצא באתר.

AVI 2821