הרחבת דירת מגורים בבית משותף

 

מי מבעלי הדירות בבית משותף לא היה מעוניין להרחיב את דירתו, דבר אשר בין היתר גורם על פי רוב להשבחת הנכס? בפועל ניתקלים בעלי הדירות המעוניים בהרחבת דירתם בסירוב השכנים ו/או לא מצליחים לגייס את הרוב הנדרש על פי החוק לצורך הרחבת הדירה.

 

כעת, לאור תיקון מס' 79 לחוק התכנון והבניה, התשס"ז - 2007 (להלן: "תיקון מס' 79), שנתקבל בכנסת ישראל ביום ב' באב התשס"ז (17.7.07) ולתיקון מס' 28 לחוק המקרקעין התשס"ח - 2008 (להלן: "תיקון מס' 28") אשר התקבל בכנסת ישראל ביום כב' בטבת התשס"ח (31.12.07), נפתח צוהר לבעלי דירות בבית משותף להרחיב את דירתם, זאת ללא צורך בקבלת הסכמת הבעלים של שלושה רבעים מהדירות, אשר שני שלישיים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, כפי שנדרש בסעיף 71 ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969.

תיקון מס' 79 לחוק התכנון והבניה מאפשר כיום הליך מזורז של אישור תוספת שטחי שירות לשם בנית מרחב מוגן דירתי כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951 בשטח ברוטו של 12 מ"ר, וזאת תוך 30 יום בלבד מיום הגשת התכנית.
בהתאם לתיקון החוק הנ"ל תוספת הבניה תתאפשר אף אם מדובר בתוספת שטח מעבר לשטח הכולל המותר לבניה על פי הקבוע בתכנית שהופקדה.
בנוסף התיקון בחוק פוטר את בעל המקרקעין מחובת תשלום היטל ההשבחה בנסיבות הנ"ל.

לצורך המימוש של ההקלות הנ"ל בוצע תיקון מקביל גם בחוק המקרקעין כאמור. בהתאם לתיקון בחוק תוקן בין היתר סעיף 71 ב (א) לחוק המקרקעין כך שלשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות בלבד.

השילוב של שני התיקונים גם יחד מאפשר כעת ביתר קלות לגבור על המכשולים העיקריים שעמדו בפני בעלי הדירות, אשר ביקשו להרחיב את דירתם, קרי, השגת רוב לא הגיוני לצורך הרחבה תוך סרבול הליך תכנוני פשוט.

יובהר כי מעבר לאינטרס הכלכלי המובהק שבמימוש האפשרות להרחב הדירה, שנפתחה כעת לבעלי המקרקעין, הרי שהמימוש של ההקלות הנ"ל בראש ובראשונה מאפשר את יישום מטרות החקיקה, כפי שהוגדרו בדברי ההסבר לתיקון 79: להבטיח את התגוננות האוכלוסיה האזרחית בשעת התקפה על העורף וכן בעת אסונות טבע כגון רעידות אדמה והכל תוך האיזון הראוי והשמירה על זכויות הקניין של בעלי הדירות בבית המשותף.

אין לראות באמור במאמר זה בכדי להוות ייעוץ ו/או חוו"ד משפטית או אחרת. כל מקרה יש לשקול לגופו של עניין ולבדוק מול הרשויות המוסמכות.

המחבר, עו"ד מאיר ברטלר LLM, הינו שותף במשרד עורכי דין יעקב ברטלר המתמחה בין היתר בתחום המקרקעין והתכנון ובניה.

מכתבי הוקרה

עו"ד ברטלר היקר, חג פסח כשר ושמח, לך ולכל המשפחה, הרבה אושר, שלווה ובריאות, ותודה על הטיפול המקצועי והמסור שלך ושל משרדך בנו. שתזכו להמשך הצלחה והרבה לקוחות חדשים אותם תייצגו במקצועיות והמסירות האופייניים לכם!!!

פרסומים וחדשות

הרחבת דירת מגורים בבית משותף

AVI 2821