חובת גילוי של בנק

 

לאור פרשת חפציבה והשלכותיה ראוי לזכור כי לבנקים יש חובת גילוי מוגברת עבור לקוחותיהם. להלן תמצית ההלכה בתחום זה.
חובת גילוי של בנק:

 

א. לאור פרשת חפציבה והשלכותיה ראוי לזכור כי לבנקים יש חובת גילוי מוגברת עבור לקוחותיהם. חובת גילוי נאות חלה גם על חברות הפעולות בשוק האפור ואשר נוטות שלא לגלות את כל העובדות ללקוחות הפונים אליהן (פס"ד מיסטר מאני).

ב. ראוי לזכור כי בשום פנים ואופן לא כדאי לפנות לקבלת הלוואה מהשוק האפור בו ריביות עלולות להגיע לשיעורים גבוהים ביותר של 5% - 4% לשבוע.

 

ג. בה"פ 4458/05 קיבל בית המשפט את טענותיה של אישה קשישה דלת אמצעים אשר זכויותיה בדירה מושכנו לטובת בנק דיסקונט.

ד. בית המשפט חזר וקבע כי בנסיבות בהן הדירה של האישה היא דירתה היחידה היה על הבנק לחזור ולהסביר לאישה בשפה פשוטה ומובנת לה את משמעות המשכנתא ואת המשמעות של הסכם המשכנתא עליו היא הוחתמה. כמו כן היה על הבנק לגלות לערבה כי החשבונות להן "ערבה" נמצאים ביתרת חובה ובחריגה מהמסגרת המאושרת.

ה. משהבנק לא עמד בהתחייבויותיו הוא נהג בחוסר תום לב ולכן נקבע כי יש לבטל את המשכנתא.

* אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית. כל עניין יש לבחון לגופו.

מכתבי הוקרה

כמי שעבד במשך עשור עם המשרד ועם שמוליק מוצא אני חובה נעימה לומר תודה והמשך הצלחה.

פרסומים וחדשות

חידושי פסיקה - הפרת משמעת בעבודה

AVI 2821