ראה הוזהרת – עסקאות מקרקעין על סמך יפוי כח

 

במאמר זה נעסוק באחת מהסכנות הקשורות והכרוכות בעסקאות מקרקעין והיא רכישת נכס מקרקעין משלוח הפועל על סמך מה שנחזה להיות ייפוי כח מאת הבעלים הרשומים של המקרקעין

 

עסקת מקרקעין הינה אחת העסקאות החשובות והגדולות ביותר שעושה אדם בחייו. עסקת מקרקעין היא גם מן הסתם אחת העסקאות המסובכות שיש ומצריכה ידע והתמקצעות מיוחדים. אולם וככל הנראה בשל העדר מודעות לסיבוכים העלולים להתרחש בעסקת מקרקעין לא אחת נוטים רוכשי דירות שלא להתקשר עם עו"ד המתמחה בתחום ו/או בוחרים שלא לבצע את כל הבדיקות הנדרשות והנוגעות לעסקה מטיב ומסוג זה. התוצאה המובהקת של האמור לעיל הינה הצפת בתי המשפט בהליכים שונים בנוגע לשיבושן של עסקאות מקרקעין.
אחד המקרים בהם מתמודדת הפסיקה רבות הינו רכישת דירה ממוכר הפועל על סמך ייפוי כח מזויף. יפוי כח הינו כלי נפוץ אשר נעשה בו שימוש כאשר למשל צד לעסקה מנוע מסיבה כלשהי להתייצב לחתימה על הסכם המכר ובמקרה זה אותו צד מעניק יפוי כח לאדם כלשהוא שיחתום בשמו ובמקומו של אותו שולח על הסכם המכר ומסמיך את השלוח להתחייב בשמו.
מכשיר זה הינו לגיטימי ויעיל אולם אליה וקוץ בה, לאור העובדה שניתן לזייף יפוי כח, נעשה לעתים שימוש בכלי זה בידיי זייפנים למיניהם אשר עושים בו שימוש למכירת מקרקעין שלא שלהם.
במקרה של תחרות בזכויות בין מי שרכש את הזכויות מידי מי שנחזה להיות נציגו של המוכר מכח ייפוי כח מזויף ובין בעל הזכויות האמיתי, עלול למצוא עצמו הרוכש עם ידו על התחתונה, גם אם מייפה הכח הינו הבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין. כבר נפסק בפסיקה כי במקרה זה לא תעמוד להגנתו של הרוכש "הגנת השוק" היא ההגנה הקבועה בסעיף 10 לחוק המקרקעין הקובעת כי "מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום-לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון."
בתי המשפט קבעו כי סעיף 10 הנ"ל נועד להגן מפני טעויות ברישום ולא על רכישה לאור מצג שווא לפיו האדם עמו התקשר הקונה הינו מיופה כח של הבעלים הרשומים.
אין באמור בכדי לגרוע מאפשרותו של הצד הנפגע מלתבוע את השלוח שחתם על ייפוי הכח, גם במקרים בהם השלוח לא ידע כי יפויי הכח מזויף, וזאת מכח חוק השליחות, לעניין זה דנ"א 8697/01 אך הליך זה עלול להיות ארוך ויקר.
לכן, על מנת לנסות ולחסוך מהטרחה ומעגמת הנפש הרבה, מוצע ומומלץ בעת התקשרות בהסכם מכר שהינו כאמור אחת מהעסקאות המשמעותיות שעושה אדם בחייו, שלא להסתפק בחתימה של מיופה כח אלא להתכבד ולטרוח להחתים את הבעלים הרשומים על ההסכם וגם זאת לאחר שהקונה אימת ובדק שאכן המדובר באותם הבעלים.
זיוף יפוי כח הינו רק דוגמא אחת מיניי רבות לסכנות המצויות בעסקאות מקרקעין והיריעה קצרה בכדי למנות את כולן.
מוצע ומומלץ לכל רוכש להתקשר עם עורך דין עליו הוא סומך, אשר יבצע עבורו את כל הבדיקות המשפטיות הנדרשות ובכלל זה יפקח עיניים, יגלה ויחשוף כל נורת אזהרה שנדלקת בדרכו של הרוכש לרכישת הנכס הנחשק.

הכותב, מאיר ברטלר עו"ד, שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בתחום המקרקעין וכן מנהל פפורום מקרקעין באתר משפטי מקבוצת דפי זהב.

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

חיים משותפים והסכמי ממון

 

התפרסם מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר העוסק בחיים משותפים והסכמי ממון אצל ידועים בציבור.

AVI 2821