מכתבי הוקרה

אולי נסחפתי קצת במילים, אבל אתה יודע שזו האמת מבחינתי וכך אני מרגיש כלפיכם מאז שדרכינו הצטלבו באותו הטיפול הראשון ומשם גם נוכחתי לדעת מעבר למקצועיות הרבה שלכם עד כמה תכונת היושרה היא נר לרגליכם – ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

פרסומים וחדשות

תיקוני חקיקה

ביום 26.1.11 נתקבלו 2 עדכוני חקיקה חשובים האחד בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) והשני בחוק החוזים (חלק כללי).

office view05