פטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים

להלן מאמר חדש שנכתב ע"י עו"ד שמואל ברטלר בנוגע לפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ואשר פורסם בעלון נדל"ן - ראש העין.

המאמר סוקר אחר ההתפתחות החדשה והשינויים הנוגעים לאפשרויות הפטור העומדות לרשות היחיד בעת מכירת דירת מגורים מזכה.

 

למאמר 

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

חובת סודיות ואי תחרות

AVI 2919