פטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים

להלן מאמר חדש שנכתב ע"י עו"ד שמואל ברטלר בנוגע לפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ואשר פורסם בעלון נדל"ן - ראש העין.

המאמר סוקר אחר ההתפתחות החדשה והשינויים הנוגעים לאפשרויות הפטור העומדות לרשות היחיד בעת מכירת דירת מגורים מזכה.

 

למאמר 

מכתבי הוקרה

תודה. בשעה טוב ומוצלחת לכולם! מאיר- תודה על שיתוף הפעולה הענייני והחברי בטיפול בעניין.

פרסומים וחדשות

חובת סודיות ואי תחרות

AVI 2919