פטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים

להלן מאמר חדש שנכתב ע"י עו"ד שמואל ברטלר בנוגע לפטורים ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ואשר פורסם בעלון נדל"ן - ראש העין.

המאמר סוקר אחר ההתפתחות החדשה והשינויים הנוגעים לאפשרויות הפטור העומדות לרשות היחיד בעת מכירת דירת מגורים מזכה.

 

למאמר 

מכתבי הוקרה

הישג משפטי: ברכות על ההישג, נדרשה החלטיות וטוב שהייתה כזאת, כן ירבו הישגים.

פרסומים וחדשות

הטרדה מינית

AVI 2919