עושק מיעוט

כתבה שפורסמה ביום 23.11.08 בעיתון הגלובס בעקבות פס"ד שניתן בעניין עושק מיעוט ואשר חייב את בעלי המניות לרכוש את מניות המיעוט בחברה. משרדנו ייצג את התובע.

 

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

אולי נסחפתי קצת במילים, אבל אתה יודע שזו האמת מבחינתי וכך אני מרגיש כלפיכם מאז שדרכינו הצטלבו באותו הטיפול הראשון ומשם גם נוכחתי לדעת מעבר למקצועיות הרבה שלכם עד כמה תכונת היושרה היא נר לרגליכם – ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

פרסומים וחדשות

צו מניעה

ביום 20/06/2011 לאחר חקירת הצדדים ניתן צו מניעה בתיק אזרחי 16034-06-11. עובדות המקרה היו כדלקמן: משרדנו ייצג את המבקש בבקשה, יקב דלתון, אשר התקשר עם כורם לגידול ענבים עבור היקב.

AVI 2919