עושק מיעוט

כתבה שפורסמה ביום 23.11.08 בעיתון הגלובס בעקבות פס"ד שניתן בעניין עושק מיעוט ואשר חייב את בעלי המניות לרכוש את מניות המיעוט בחברה. משרדנו ייצג את התובע.

 

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

פיצול דירות

ביום 20.12.11 ייכנסו לתוקן הוראות הוראת השעה העוסקת בפיצול דירות. ההוראה הנ"ל, אשר תוקפה מוגבל ל- 5 שנים בלבד, מהווה המשך המאבק הממשלתי בהוזלת מחירי הדירות.

 

לקריאת הוראת השעה

AVI 2919