זכויות וחובות עובד זר

בחודש מרץ 2010 פורסם במגזין דורות ברמת השרון מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר שהעתקו מצ"ב.
תופעת העסקת עובד זר היא תופעה מוכרת בארצנו. מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר, חובות וזכויות החלות על מעסיק עובד זר, עוסק כשמו בחובות ובזכויות החלות על מי שמעסיק עובדים זרים. המאמר סורק בין היתר את הוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991 וכן עושה סריקה של פסק הדין המרכזי והמנחה בעניין העסקת עובדים בסיעוד, בג"צ 1678/07.

 

חובות וזכויות החלות על מעסיק עובד

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

עדכון מדרגות מס רכישה וביטול מס המכירה

AVI 2919