חזקת שיתוף בין בני זוג ביחס לזכויות במקרקעין ולחובות

מאמרו של עורך הדין שמואל ברטלר בעניין חזקת השיתוף בין בני זוג ביחס לזכויות במקרקעין ולחובות, אשר פורסם בעיתון דורות רמת השרון, מהדורת דצמבר 2009, גיליון מס' 17.

 

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

ואי אפשר לדלג על המזכירה שתמיד הייתה זמינה, תמיד עם חיוך ותמיד יעילה ומקצועית וגם לה אני מבקש להעביר את תודתנו הכנה והעמוקה.

פרסומים וחדשות

תיקוני חקיקה

ביום 26.1.11 נתקבלו 2 עדכוני חקיקה חשובים האחד בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) והשני בחוק החוזים (חלק כללי).

AVI 2919