הגבלה חוזית על חופש העיסוק וסודות מסחריים

אתה עומד להעסיק עובד? ודא כי בהסכם העבודה כלול סעיף הגבלת עיסוק ושמירת סודיות

 

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

הוראת שעה מיסוי מקרקעין

ביום 1.8.11 התקבל בכנסת תיקון להוראת השעה  (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) לפיו ניתן לקבל פטור מלא או חלקי ממס שבח במכירת דירה שאינה מזכה בתקופה שבין 1/8/2011 ועד 30/6/2013. אם הרוכש לא יעשה שימוש בדירה במשך שנתיים רצופות, נקבע בתיקון מנגנון שמחייב במס רכישה בשיעור 15% את הרוכש. עוד נקבע כי בתקופה שבין 1/1/2013 ועד 1/1/2021 ניתן יהיה לקבל פטור לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין כל 8 שנים (במקום 4).

 

לקריאה תיקון החקיקה

AVI 2919