הגבלה חוזית על חופש העיסוק וסודות מסחריים

אתה עומד להעסיק עובד? ודא כי בהסכם העבודה כלול סעיף הגבלת עיסוק ושמירת סודיות

 

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח על הסכום האינפלציוני

ביום 13.10.15 אישרה הכנסת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (תיקון 82) לפיו במכירת דירה מזכה שהחישוב לגביה נערך לפי שיטת החישוב הלינארי יחול פטור ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.  תחולת התיקון נקבעה רטרו אקטיבי ליום 01.01.2014.

 

AVI 2919